Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937
PDF

Słowa kluczowe

Dysertacje
Tematyka polska
Uniwersytet Wiedeński
XIX wiek

Jak cytować

Wiśniewska, A. (2010). Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937. Biblioteka, (14(23), 53–76. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.4

Abstrakt

Przedmiot niniejszego artykułu stanowią dysertacje poświęcone Polsce, jej historii i kulturze, powstające na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w ramach dyscyplin humanistycznych w okresie 1872-1937. Dotychczasowe publikacje na ten temat dotyczą przede wszystkim Polaków zdobywających stopnie naukowe w Wiedniu, brakuje jednak kompletnej informacji bibliograficznej w tym zakresie. W niniejszym opracowaniu za punkt wyjścia przyjęto kryterium przedmiotowe, pragnąc zebrać dysertacje poświęcone tematyce polskiej, niezależnie od pochodzenia ich autora. Na podstawie spisów dysertacji z tego okresu znaleziono 143 prace, w tym najwięcej z historii (95), ponadto ze slawistyki, z geografii, germanistyki, muzykologii, historii sztuki, filozofii oraz antropologii i etnologii. Większości z przytoczonych prac (z pojedynczymi wyjątkami) nie uwzględnia jak dotąd retrospektywna Bibliografia polska 1901-1939, ani też Bibliografia polska XIX stulecia Karola Estreichera. Na podstawie mało dotychczas przebadanego źródła wiedzy, jakim są własnoręczne curriculum vitae doktorantów, przechowywane wraz z recenzjami rozpraw w wiedeńskim archiwum, przeanalizowano pochodzenie, drogę życiową i przebieg kariery naukowej niektórych mniej znanych autorów rozpraw. Artykuł prezentuje też wybrane sylwetki wiedeńskich profesorów, pod których kierunkiem powstawały prace poświęcone polskiej tematyce. Całość uzupełnia szczegółowy spis 143 dysertacji, w układzie chronologicznym z podziałem na poszczególne dyscypliny, ze wskazaniem możliwości dotarcia do prac obecnych w zbiorach wiedeńskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.4
PDF

Bibliografia

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 2778.

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 4560.

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 5921.

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 5933.

Archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 8003.

Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław 1969.

Bieńkowski W., Die Jagellonische Universität in den Jahren 1870-1914 und ihre Kontakte mit der österreichischen Wissenschaft, w: Galizien um die Jahrhundertwende, red. Karlheinz Mack, Wien 1990.

Bilikiewicz-Blanc D., Polonika zagraniczne w polskiej bibliografii narodowej, Warszawa 2007.

Brzozowski S., Polskie doktoraty na austriackich wydziałach filozoficznych w XIX i XX wieku, „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej” 1988, Seria I, z. 3.

Brzozowski S., Studia Polaków w Wiedniu, w: Polacy w Austrii, red. A. Pilch, Kraków 1976.

Buszko J., Udział Polaków w życiu politycznym, naukowym i kulturalnym Wiednia doby konstytucyjnej (1867-1918), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 45, 1993.

Forst-Battaglia J., Polnisches Wien, Wien 1983.

Gebauer F., Verzeichnis über die seit dem Jahre 1872 an der philosophischen Fakultät der Universität in Wien eingereichten und approbierten Dissertationen, t. 1-4, Wien 1935-1937.

Jireček J.K.J., recenzja dostępna w archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 3910, tłum. A.W.

Kowalska Z., Polnische Studenten in Wien in der Zeit des Königs Władysław Jagello (1386-1434), w: Quellenstudien zur polnischen Geschichte aus österreichischen Sammlungen, red. W. Leitsch, J. Pirozyński, Wien 1988.

Meister R., Geschichte des Doktoratem der Philosophie an der Universität Wien, Wien 1958.

Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, red. E. Obermayer-Marnach, t. 6, Wien 1975.

Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, red. E. Obermayer-Marnach, t. 7, Wien 1978.

Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, red. L. Santifaller, t. 1, Wien 1993.

Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, t. 3.

Papée F., curriculum vitae dostępne w archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 72, tłum. A.W.

Perkowska U., Études scientifiques des universitaires de Cracovie ŕ Vienne dans les années 1800-1918, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” 1989, z. 88.

Peschl O., Wiener Slavistische Dissertationen in der Universitätsbibliothek Wien 1872- -1962, „Wiener Slawistisches Jahrbuch” 10, 1963.

Pilch A., Studia młodzieży polskiej w Austrii 1919-1980, Kraków 2008.

Polski Słownik Biograficzny, t. 25, Wrocław 1980.

Rathaus K. na podstawie curriculum vitae dostępnego w archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 5287.

Seidl J., Von der Immatrikulation zur Promotion, w: Stadtarchiv und Stadtgeschichte: Forschungen und Innovationen: Festschrift für Fritz Mayrhofer…, Linz 2004.

Stuckheil F. na podstawie curriculum vitae dostępnego w archiwum Uniwersytetu Wiedeńskiego, nr PN 9174.

Taborski R., Polacy w Wiedniu 1992.

Taborski R., Polacy w Wiedniu, Wrocław 1992.

Tomkowski Z., Z dziejów polskich stowarzyszeń akademickich w Austrii w drugiej po-łowie XIX i na początku XX wieku, w: Polacy w Austrii, red. A. Pilch, Kraków 1976.

Weisswasser K., Die Geschichte der Polonistik an der Universität Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wrocław 2007.

Wiener Slavistische Dissertationen in der Universitätsbibliothek Wien 1872-1962: Berichtigungen, Nachträge, Ergänzungen, „Wiener Slawistisches Jahrbuch” 11, 1964.

Wśród wiedeńskich poloników, Kraków 1983.

Zielińska Z., Das Bild Polens in der österreichischen Kulturgeschichtsschreibung und der österreichischen Slawistik (1945-1984), „Studia Austro-Polonica” 4, 1989.

Zieliński S., Bibliografia czasopism polskich zagranicą [!] 1830-1934, Warszawa 1935.