Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Sport
Sportowcy
Czasopisma sportowe
Widokówki
Pocztówki
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Nekrologi

Jak cytować

Świstek-Oborska, B. (2010). Sportowe miscellanea w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (14(23), 215–245. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.13

Abstrakt

W artykule przedstawiono piśmiennictwo o tematyce sportowej, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wskazano przede wszystkim na różnorodność tego piśmiennictwa, obejmującego zarówno wydawnictwa zwarte i ciągłe, jak też materiały biblioteczne należące do zbiorów specjalnych (dokumenty ikonograficzne oraz dokumenty życia społecznego). W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z dziedziny sportu; omówiono kolejno: druki zwarte i czasopisma z księgozbioru Kaiser-Wilhelm-Bibliotek, pochodzące z lat 1898-1918, kolekcję przedwojennych widokówek i pocztówek sportowych, ilustrujących przede wszystkim działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu, oraz zbiór nekrologów sportowców, trenerów i działaczy sportowych z Poznania i Wielkopolski. Zawartość piśmiennictwa – z jednej strony – dotyczy wydarzeń sportowych i działalności związków sportowych w Niemczech i Wielkopolsce od końca XIX wieku do lat 30. XX wieku. Z drugiej strony – jest omówieniem kilku najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: gimnastyka, jazda konna, strzelectwo czy sport rowerowy. Zaprezentowane dokumenty służyły przede wszystkim propagowaniu kultury fizycznej w społeczeństwie niemieckim i polskim, a dziś są nieocenionym źródłem do historii sportu.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.13
PDF

Bibliografia

Gizowski M., Zarys problematyki weksylologicznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, w: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, red. W. Cynarski, K. Obodyński, M. Mirkiewicz, Rzeszów 2004.

Grot Z., Gaj J., Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, Warszawa–Poznań 1973.

Herb Poznania [online], [dostęp: 19.06.2010], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Poznania.

Jazdon A., Rudolf Focke – dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15).

Jazdon A., Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania, „Biblioteka” 1997, nr 1 (10).

Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966, Poznań 1967.

Łopaczyk J., Od Hartwiga do KABY. Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2002, nr 6.

Ochmańska A., Kierunki zmian klasyfikacji O. Hartwiga w bibliotekach uniwersyteckich w Halle (NRD) i Poznaniu, „Bibliotekarz” 1988, nr 12.

Ryfowa A., Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa w Niemczech (1884-1914), Warszawa–Poznań 1976.

Srebrna Księga Sokoła Poznańskiego 1861-1911, Poznań 1911.

Symbolika Sokolstwa, w: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, red.E. Małolepszy, Z. Pawluczuk, Częstochowa 2001.

Złota Księga Sokoła Poznańskiego, Poznań 1936, nakładca: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Poznaniu.