Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono piśmiennictwo o tematyce sportowej, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Wskazano przede wszystkim na różnorodność tego piśmiennictwa, obejmującego zarówno wydawnictwa zwarte i ciągłe, jak też materiały biblioteczne należące do zbiorów specjalnych (dokumenty ikonograficzne oraz dokumenty życia społecznego). W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z dziedziny sportu; omówiono kolejno: druki zwarte i czasopisma z księgozbioru Kaiser-Wilhelm-Bibliotek, pochodzące z lat 1898-1918, kolekcję przedwojennych widokówek i pocztówek sportowych, ilustrujących przede wszystkim działalność Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu, oraz zbiór nekrologów sportowców, trenerów i działaczy sportowych z Poznania i Wielkopolski. Zawartość piśmiennictwa – z jednej strony – dotyczy wydarzeń sportowych i działalności związków sportowych w Niemczech i Wielkopolsce od końca XIX wieku do lat 30. XX wieku. Z drugiej strony – jest omówieniem kilku najbardziej popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: gimnastyka, jazda konna, strzelectwo czy sport rowerowy. Zaprezentowane dokumenty służyły przede wszystkim propagowaniu kultury fizycznej w społeczeństwie niemieckim i polskim, a dziś są nieocenionym źródłem do historii sportu.

Słowa kluczowe

Sport Sportowcy Czasopisma sportowe Widokówki Pocztówki Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Nekrologi

Szczegóły artykułu

Bibliografia

 1. Gizowski M., Zarys problematyki weksylologicznej Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, w: Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce, red. W. Cynarski, K. Obodyński, M. Mirkiewicz, Rzeszów 2004.
 2. Grot Z., Gaj J., Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, Warszawa–Poznań 1973.
 3. Herb Poznania [online], [dostęp: 19.06.2010], dostępny w Internecie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Poznania.
 4. Jazdon A., Rudolf Focke – dyrektor Kaiser-Wilhelm-Bibliothek, „Biblioteka” 2002, nr 6 (15).
 5. Jazdon A., Starsze zbiory niemieckojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej i innych bibliotek naukowych miasta Poznania, „Biblioteka” 1997, nr 1 (10).
 6. Kubiak S., Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1919-1966, Poznań 1967.
 7. Łopaczyk J., Od Hartwiga do KABY. Katalog rzeczowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2002, nr 6.
 8. Ochmańska A., Kierunki zmian klasyfikacji O. Hartwiga w bibliotekach uniwersyteckich w Halle (NRD) i Poznaniu, „Bibliotekarz” 1988, nr 12.
 9. Ryfowa A., Działalność Sokoła Polskiego w zaborze pruskim i wśród wychodźstwa w Niemczech (1884-1914), Warszawa–Poznań 1976.
 10. Srebrna Księga Sokoła Poznańskiego 1861-1911, Poznań 1911.
 11. Symbolika Sokolstwa, w: Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867-1997, red.E. Małolepszy, Z. Pawluczuk, Częstochowa 2001.
 12. Złota Księga Sokoła Poznańskiego, Poznań 1936, nakładca: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Poznaniu.