Wielki apetyt na „miniburgera” . O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21
PDF

Słowa kluczowe

Komiksy
Katalogowanie

Jak cytować

Szczecińska, A., & Kowalska, A. (2010). Wielki apetyt na „miniburgera” . O problemach opracowania komiksów w formacie MARC 21. Biblioteka, (14(23), 149–162. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.9

Liczba wyświetleń: 245


Liczba pobrań: 287

Abstrakt

Od 2007 roku Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu gromadzi komiksy oraz materiały ich dotyczące. Momentem znaczącym dla gromadzenia tych wydawnictw był zakup prywatnej kolekcji 4670 komiksów. Niniejszy artykuł definiuje pojęcie „komiks” oraz omawia trudności, jakie napotykają katalogerzy w opracowaniu formalnym tego trudnego materiału. Autorki porównały rozwiązania zastosowane w innych bibliotekach. Przedstawiły również stan prac nad katalogowaniem komiksów w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Artykuł zawiera przykłady i propozycje konkretnych rozwiązań.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.9
PDF

Bibliografia

Fiedkiewicz S., Bolesna historia, „Tygodnik Polski” [online], [dostęp: 22.05.2010], dostępny w Internecie: http://content.yudu.com/Library/A1nq8g/TygodnikPolski96/resources/18.htm.

McCloud S., Understanding comics: the invisible art, wyd. 2, Northampton 1993.

Misiora M., Bibliografia komiksów wydanych w Polsce w latach 1905(1859*)-1999: albumy, magazyny, komiksy z gazet, książki o komiksie, Poznań 2010.

Obremski W., Krótka historia sztuki komiksu w Polsce 1945-2003, Toruń 2005.

Podręczny słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 1999.

Ronek H., Komiks w Polsce na przełomie tysiącleci, czyli sytuacja polskiego rynku komiksowego lat 90., z. 1, 1999.

Stasińska A., Komiks – sztuka niedoceniona, „Tygiel Kultury” 2007, nr 7-9.

Strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu [online], [dostęp: 12.05.2010], dostępny w Internecie: http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=952&Itemid=164.

Szyłak J., Komiks, Kraków 2000.

Szyłak J., Komiks. Świat przerysowany, Gdańsk 1998.

Toeplitz K.T., Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego, Warszawa 1985.

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej nr 4/2008 z 26.11.2008 w sprawie polityki zarządzania zasobami w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM.