Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
PDF

Słowa kluczowe

Polonika argentyńskie
Polonia w Argentynie
Stanisław Lis-Kozłowski
Władysław Mieczysław Kozłowski

Jak cytować

Pempera, I. (2010). Kolekcja argentyńska w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Biblioteka, (14(23), 261–268. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.15

Liczba wyświetleń: 245


Liczba pobrań: 279

Abstrakt

Przed 20 laty (w 1989 roku) Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otrzymała w darze od polskiego emigranta z Argentyny Stanisława Lis-Kozłowskiego (1907-1995) kolekcję złożoną z poloników argentyńskich, materiałów źródłowych związanych z działalnością Polonii argentyńskiej, książek argentyńskich i Argentyny dotyczących oraz dzieł z historii Ameryki Łacińskiej. Darczyńca gromadził tę kolekcję ponad 40 lat – od 1948 roku, gdy wyemigrował do Argentyny. Stanisław Lis-Kozłowski był inżynierem chemikiem i wybitnie zasłużonym wojskowym, oficerem Armii Krajowej (odznaczony najwyższymi odznaczeniami polskimi, brytyjskimi i francuskimi: 24 ordery, 16 odznaczeń), był ministrem pełnomocnym Rządu Polskiego na Wychodźstwie (w Paragwaju w latach 1974-1980), działaczem stowarzyszeń polonijnych, popularyzatorem polskiej kultury, nauki i historii (ponad 200 pozycji bibliograficznych), heraldykiem, słowianofilem, członkiem wielu międzynarodowych organizacji historycznych, kulturalnych i heraldycznych. W artykule omówiono ciekawsze dzieła z czterech grup materiałów tej różnorodnej kolekcji. Wśród poloników wyróżnia się grupa 28 tytułów czasopism emigracyjnych (w tym 3 tytuły w miarę kompletne: „Głos Polski”, „Nasza Sprawa” i Kurier Polski”), ponad 100 książek wydanych w Argentynie po polsku lub hiszpańsku (literatura polska, biografie Polaków, rozprawy historyczne, publicystyka polityczno-społeczna), wycinki z prasy argentyńskiej dotyczące Polski z lat 1955-1991. Kolekcja jest dostępna na miejscu w czytelni, stan zachowania w przewadze dobry, część dzieł ma opisy w katalogu komputerowym Biblioteki (od odszukania przez indeks sygnatur od sygnatury 150.000 z literą „L” na końcu), część dzieł w katalogu kartkowym (alfabetycznym i systematycznym), a pozostałe wpisane są do inwentarza.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.15
PDF