Treść głównego artykułu

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza pomijane dotychczas w literaturze zagadnienie korespondencji wybitnej poetki i tłumaczki Kazimiery Iłłakowiczówny. Analiza charakteru spuścizny znajdującej się w czterech dużych bibliotekach: Bibliotece Kórnickiej PAN, Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pozwala spojrzeć szerzej na problem niekompletnej i szczątkowej biografii poetki, równocześnie skupia tę rozproszoną dziś spuściznę. Bogata i różnorodna twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny doczekała się wydania zbiorowego poezji (Toruń 1998) pod redakcją Jacka Biesiady i Aleksandry Żurawskiej--Włoszczyńskiej, inaczej jest z jej biografią. Zapomniany w historii literatury „słowik wileński” kryje się w swoich listach w archiwach zbiorów bibliotecznych. Bez Kazimiery Iłłakowiczówny barwna epoka międzywojenna wydaje się niekompletna. Traci mistrzynię osobliwej dyskrecji, metaforyzacji rzeczywistości oraz lekkiej ironii.

Słowa kluczowe

Kazimiera Iłłakowiczówna Spuścizna epistolograficzna Korespondencja literacka Poznań XX wiek

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Chuda, M. (2010). Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich. Biblioteka, (14(23), 201-214. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.12

Bibliografia

 1. Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, Mf 8401, k. 81.
 2. Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. BK 12118, k. 204-298.
 3. Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. BK 12113.
 4. Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. 12022 II, k. 33.
 5. Biblioteka Kórnicka PAN, Dary z 1966-1974 roku, k. 196.
 6. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Listy Janiny Czerwijowskiej do Kazimiery Iłłakowiczówny (12.04.1974).
 7. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Listy Janiny Czerwijowskiej do Kazimiery Iłłakowiczówny (12.04.1974).
 8. Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny.
 9. Biblioteka Raczyńskich. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Barbary Czerwijowskiej, t. 3, k. 122, sygn. DL/210.
 10. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Jadwigą Hlebowiczową z lat 1962-1974, k. 27, rkp. 3718.
 11. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Józefa Iwaszkiewicza z lat 1956-1966, k. 13, rkp. 3720.
 12. Jędrzejewska-Wróbel R., Potykając się o ciemność. Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, red. E. Krawiecka, Poznań 2006.
 13. Wesołowska E., Wizyty u Starszej Pani. Garść wspomnień i kilka cytatów, w: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. J.K. Pytel, Poznań 2008.
 14. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z lat 1939-1951 (12.05.1940), rkp. 840/II.