Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich
PDF

Słowa kluczowe

Kazimiera Iłłakowiczówna
Spuścizna epistolograficzna
Korespondencja literacka
Poznań XX wiek

Jak cytować

Chuda, M. (2010). Z adresownika poetki. Śladami listów Kazimiery Iłłakowiczówny w bibliotekach polskich. Biblioteka, (14(23), 201–214. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.12

Liczba wyświetleń: 313


Liczba pobrań: 250

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza pomijane dotychczas w literaturze zagadnienie korespondencji wybitnej poetki i tłumaczki Kazimiery Iłłakowiczówny. Analiza charakteru spuścizny znajdującej się w czterech dużych bibliotekach: Bibliotece Kórnickiej PAN, Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bydgoszczy oraz Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pozwala spojrzeć szerzej na problem niekompletnej i szczątkowej biografii poetki, równocześnie skupia tę rozproszoną dziś spuściznę. Bogata i różnorodna twórczość Kazimiery Iłłakowiczówny doczekała się wydania zbiorowego poezji (Toruń 1998) pod redakcją Jacka Biesiady i Aleksandry Żurawskiej--Włoszczyńskiej, inaczej jest z jej biografią. Zapomniany w historii literatury „słowik wileński” kryje się w swoich listach w archiwach zbiorów bibliotecznych. Bez Kazimiery Iłłakowiczówny barwna epoka międzywojenna wydaje się niekompletna. Traci mistrzynię osobliwej dyskrecji, metaforyzacji rzeczywistości oraz lekkiej ironii.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.12
PDF

Bibliografia

Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, Mf 8401, k. 81.

Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. BK 12118, k. 204-298.

Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. BK 12113.

Biblioteka Kórnicka PAN, Archiwum Kazimiery Iłłakowiczówny, sygn. 12022 II, k. 33.

Biblioteka Kórnicka PAN, Dary z 1966-1974 roku, k. 196.

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Listy Janiny Czerwijowskiej do Kazimiery Iłłakowiczówny (12.04.1974).

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Listy Janiny Czerwijowskiej do Kazimiery Iłłakowiczówny (12.04.1974).

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, Protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotów znajdujących się w mieszkaniu-pracowni Kazimiery Iłłakowiczówny.

Biblioteka Raczyńskich. Ośrodek Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Barbary Czerwijowskiej, t. 3, k. 122, sygn. DL/210.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z Jadwigą Hlebowiczową z lat 1962-1974, k. 27, rkp. 3718.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Listy Kazimiery Iłłakowiczówny do Józefa Iwaszkiewicza z lat 1956-1966, k. 13, rkp. 3720.

Jędrzejewska-Wróbel R., Potykając się o ciemność. Powojenna korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny, w: Z cienia niepamięci do światła: Wojciech Bąk, Kazimiera Iłłakowiczówna, Roman Brandstaetter, red. E. Krawiecka, Poznań 2006.

Wesołowska E., Wizyty u Starszej Pani. Garść wspomnień i kilka cytatów, w: Kiedy przebije się źródło, napiją się wszyscy. W 25. rocznicę odejścia Kazimiery Iłłakowiczówny, red. J.K. Pytel, Poznań 2008.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, Korespondencja Kazimiery Iłłakowiczówny z lat 1939-1951 (12.05.1940), rkp. 840/II.