Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem.Polskie edycje faksymilowe
PDF

Jak cytować

Wójcik, R. (2010). Janusz Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem.Polskie edycje faksymilowe. Biblioteka, (14(23), 327–329. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.19

Abstrakthttps://doi.org/10.14746/b.2010.14.19
PDF

Bibliografia

Biblioteka zabytków polskiego piśmiennictwa średniowiecznego, wyd. zespół pod kierownictwem Wacława Twardzika, Kraków 2006.

Dünnhaupt G., Barocke Neudrucke. Bemerkungen zum Faksimilien literarischen Texte, „Aus dem Antiquariat. Beiträge zum Börsenblatt für den deutschen Buchhandel” 37, 1981, t. 11.

Godfrey R., Reproduction reproductive prints, w: The Oxford Companion to Western Art, red. H. Brigstocke, Oxford 2001.

Koeman C., An Increase in Facsimile Reprints, „Imago Mundi” 18, 1964.