Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka aspektów związanych z gromadzeniem zbiorów w bibliotece uczelni wyższej oraz zaprezentowano elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni niepublicznej. Zaprojektowany i wdrożony system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gromadzeniem zasobów, ale umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz racjonalne dopasowanie zbiorów dydaktycznych do potrzeb studentów.

Słowa kluczowe

Biblioteki uczelni niepublicznych Gromadzenie zbiorów Zarządzanie

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Sidor, M. W. (2010). Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu. Biblioteka, (14(23), 269-284. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.16

Bibliografia

  1. Gołębiowski Ł., E książka/book: szerokopasmowa kultura, Warszawa 2009.
  2. Sidor M. et al., Rola uczelni w mieście niemetropolitalnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej, w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Dietel, Z. Sapijaszka, Łódź 2009.
  3. Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUA, Warszawa 2005.