Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteki uczelni niepublicznych
Gromadzenie zbiorów
Zarządzanie

Jak cytować

Sidor, M. W. (2010). Elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami w bibliotece Wyższej Szkoły Biznesu – National- -Louis University w Nowym Sączu. Biblioteka, (14(23), 269–284. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.16

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka aspektów związanych z gromadzeniem zbiorów w bibliotece uczelni wyższej oraz zaprezentowano elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni niepublicznej. Zaprojektowany i wdrożony system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gromadzeniem zasobów, ale umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz racjonalne dopasowanie zbiorów dydaktycznych do potrzeb studentów.
https://doi.org/10.14746/b.2010.14.16
PDF

Bibliografia

Gołębiowski Ł., E książka/book: szerokopasmowa kultura, Warszawa 2009.

Sidor M. et al., Rola uczelni w mieście niemetropolitalnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej, w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Dietel, Z. Sapijaszka, Łódź 2009.

Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUA, Warszawa 2005.