Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule przedstawiono kilka aspektów związanych z gromadzeniem zbiorów w bibliotece uczelni wyższej oraz zaprezentowano elektroniczny system wspomagający zarządzanie zasobami informacyjnymi w bibliotece uczelni niepublicznej. Zaprojektowany i wdrożony system nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z gromadzeniem zasobów, ale umożliwia sprawniejsze i efektywniejsze zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz racjonalne dopasowanie zbiorów dydaktycznych do potrzeb studentów.

Słowa kluczowe

Biblioteki uczelni niepublicznych Gromadzenie zbiorów Zarządzanie

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Gołębiowski Ł., E książka/book: szerokopasmowa kultura, Warszawa 2009.
  2. Sidor M. et al., Rola uczelni w mieście niemetropolitalnym w rozwijaniu inicjatyw i aktywności obywatelskiej, w: Rola uczelni w rozwijaniu społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Dietel, Z. Sapijaszka, Łódź 2009.
  3. Sidor M.W., Jakość usług bibliotecznych. Badanie metodą SERVQUA, Warszawa 2005.