Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie
PDF

Słowa kluczowe

ekslibris
Bruno Schulz
erotyzm w sztukach wizualnych

Jak cytować

Grodź, I. (2018). Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie. Biblioteka, (22(31), 175–190. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.10

Abstrakt

Tematem tekstu są ekslibrisy Brunona Schulza, które autor Sklepów cynamonowych wykonywał dla znajomych. Są to przede wszystkim wyobrażenia związane z erotyką. Bardzo często o dość „mrocznej proweniencji”, gdyż nawiązują do masochistycznych wątków jego twórczości, demonicznych kobiet i ich nieokiełznanej siły zmysłowej. Na marginesie wskazane zostają też inne drobiazgi wizualne: szkice, projekty, cegiełki, zaproszenia, tzw. druki ulotne. Stają się one ważne o tyle, o ile pozwalają wyjaśnić genezę ekslibrisów pisarza. Celem artykułu jest wykazanie, że biblioteki i przestrzeń wirtualna, jak pokazał czas, to miejsca, obszary współczesnej aktywności archiwistycznej, twórczej i odbiorczej, które pozwalają te wszystkie materiały skatalogować, utrwalić, zachować, a więc powołać do życia raz jeszcze… dla przyszłych pokoleń.

https://doi.org/10.14746/b.2018.22.10
PDF

Bibliografia

Arendt H., Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, oprac. M. Król, Warszawa: Czytelnik 2002.

Białe plamy w Schulzologii, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Kitowska-Łysiak M., Schulzowskie marginalia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Postscripta do Brunona Schulza, red. A. Małczyńska, B. Małczyński, Wrocław: Wydawnictwo Chiazm 2008.

Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 1989.

Schulz. Między mitem a filozofią, red. J. Michalik, P. Bursztyk, Gdańsk: slowo/obraz terytoria 2014.

Sikorski D.K., Symboliczny świat Brunona Schulza, Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna 2004.

Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 2003.

Stala K., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 1995.

W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003.