Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie
PDF

Słowa kluczowe

ekslibris
Bruno Schulz
erotyzm w sztukach wizualnych

Jak cytować

Grodź, I. (2018). Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie. Biblioteka, (22(31), 175–190. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.10

Abstrakt

Tematem tekstu są ekslibrisy Brunona Schulza, które autor Sklepów cynamonowych wykonywał dla znajomych. Są to przede wszystkim wyobrażenia związane z erotyką. Bardzo często o dość „mrocznej proweniencji”, gdyż nawiązują do masochistycznych wątków jego twórczości, demonicznych kobiet i ich nieokiełznanej siły zmysłowej. Na marginesie wskazane zostają też inne drobiazgi wizualne: szkice, projekty, cegiełki, zaproszenia, tzw. druki ulotne. Stają się one ważne o tyle, o ile pozwalają wyjaśnić genezę ekslibrisów pisarza. Celem artykułu jest wykazanie, że biblioteki i przestrzeń wirtualna, jak pokazał czas, to miejsca, obszary współczesnej aktywności archiwistycznej, twórczej i odbiorczej, które pozwalają te wszystkie materiały skatalogować, utrwalić, zachować, a więc powołać do życia raz jeszcze… dla przyszłych pokoleń.

https://doi.org/10.14746/b.2018.22.10
PDF

Bibliografia

Arendt H., Myślenie, przeł. H. Buczyńska-Garewicz, oprac. M. Król, Warszawa: Czytelnik 2002.

Białe plamy w Schulzologii, red. M. Kitowska-Łysiak, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

Kitowska-Łysiak M., Schulzowskie marginalia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007.

Postscripta do Brunona Schulza, red. A. Małczyńska, B. Małczyński, Wrocław: Wydawnictwo Chiazm 2008.

Schulz B., Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 1989.

Schulz. Między mitem a filozofią, red. J. Michalik, P. Bursztyk, Gdańsk: slowo/obraz terytoria 2014.

Sikorski D.K., Symboliczny świat Brunona Schulza, Słupsk: Pomorska Akademia Pedagogiczna 2004.

Słownik schulzowski, red. W. Bolecki, J. Jarzębski, S. Rosiek, Gdańsk: słowo/obraz/terytoria 2003.

Stala K., Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w twórczości Brunona Schulza, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN 1995.

W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, red. M. Kitowska-Łysiak, W. Panas, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...