Nr 22(31) (2018)

Artykuły

Sebastian Dawid Kotuła
9-27
Prehistoria książki
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.1
PDF
Jakub Łukaszewski
29-47
Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2
PDF
Michał Bartoszak
49-64
Woluminy z nieznanymi rękopiśmiennymi dedykacjami dla prymasa Wojciecha Baranowskiego
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.3
PDF
Margarita A. Korzo
65-74
Druki jezuickie w kręgach prawosławnych: dwa przykłady z XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.4
PDF
Michał Muraszko
75-86
Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.5
PDF
Oleksandr Sedliar
87-106
Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.6
PDF
Agnieszka Baszko
107-142
„Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.7
PDF
Krystyna Hudzik
143-156
Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.8
PDF
Małgorzata Rychlik, Monika Theus
157-174
Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.9
PDF
Iwona Grodź
175-190
Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.10
PDF
Iuliana Grażyńska
191-203
Kongres AMMLA 2017 w Londynie
https://doi.org/10.14746/b.2018.22.11
PDF