Opublikowane: gru 15, 2018

Prehistoria książki

9-27 Sebastian Dawid Kotuła
544

Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

29-47 Jakub Łukaszewski
455

Woluminy z nieznanymi rękopiśmiennymi dedykacjami dla prymasa Wojciecha Baranowskiego

49-64 Michał Bartoszak
439

Druki jezuickie w kręgach prawosławnych: dwa przykłady z XVII-wiecznej Rzeczypospolitej

65-74 Margarita A. Korzo
378

Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego

75-86 Michał Muraszko
364

Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne

87-106 Oleksandr Sedliar
319

„Ośrodek całej wystawy, jej mózg, stacja centralna kultury”. Książka na Powszechnej Wystawie Krajowej

107-142 Agnieszka Baszko
338

Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy

143-156 Krystyna Hudzik
378

Otwarty dostęp do piśmiennictwa naukowego. Przegląd funkcjonujących form – legalnych i nielegalnych

157-174 Małgorzata Rychlik, Monika Theus
695

Ekslibrisy Brunona Schulza. „Księgoznaki” o utajonym erotyzmie

175-190 Iwona Grodź
413

Kongres AMMLA 2017 w Londynie

191-203 Iuliana Grażyńska
330

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Przeszłość i teraźniejszość 1917–2017, red. Jadwiga Konieczna, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2017, s. 452. ISBN 978-83-64203-83-1

239-246 Jacek Wojciechowski
357

Dynamic research support for academic libraries, red. Starr Hoffman, London: Facet Publishing 2016, s. 154. ISBN 978-1-78330-049-5

247-262 Hanna Andruszko
350

Człowiek – Media – Edukacja, red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu 2017, s. 236. ISBN 978-83-65621-29-0

263-269 Jacek Wojciechowski
645

Personalising library services in higher education: the boutique approach, red. Andy Priestner, Elizabeth Tilley, Farnham, Burlington: Ashgate 2012, s. XIV, 229. ISBN 9781409431800

271-285 Hanna Andruszko
384

Andrzej Mężyński, Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2017, s. 95 (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”, nr 32). ISBN 978-83- 64203-91-6

288-291 Jacek Wojciechowski
381

Jiří Trávníček, Česká čtenářská republika: Generace, fenomény, životopisy, Brno: Host 2017, s. 445. ISBN 978-80-88069-50-8

293-300 Anna Dymmel
336

Jan Sydor (1942–2018)

303-305 Elżbieta Bręcz
296

Anna Szatkowska (1951–2018)

307-308 Aleksandra Mikołajska
316

Zbigniew Pietraszek (1931–2018)

309-310 Andrzej Jazdon
281

Jan Aleksiński (1949–2018)

311-312 Andrzej Jazdon
250

Andrzej Zaremba (1938–2018)

313-315 Andrzej Nowakowski
341

Autorzy

594