Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy
PDF

Słowa kluczowe

biblioteki akademickie
badania naukowe
transformacja cyfrowa
portale dziedzinowe
usługi informacyjne

Jak cytować

Hudzik, K. (2018). Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej: próba diagnozy. Biblioteka, (22(31), 143–156. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.8

Abstrakt

Rozważania dotyczą bibliotek akademickich oraz nauki w znaczeniubadań naukowych. Obydwa obszary – biblioteka i nauka – od prawie 30 lat znajdują się w procesie przemian określanych ostatnio mianem transformacji cyfrowej. Nauka tworzy nowoczesne technologie cyfrowe, a te z kolei zmieniają ją samą przez dostarczanie nowych narzędzi i metod badawczych oraz sposobów komunikacji. Z kolei zadaniem bibliotek jest dopasowanie się do nauki i nadążanie za jej oczekiwaniami w zapewnieniu potrzebnej do badań literatury i informacji. Podstawowe pytanie
brzmi: czy biblioteka i nauka są dziś na tym samym torze transformacji cyfrowej?

https://doi.org/10.14746/b.2018.22.8
PDF

Bibliografia

Ceynowa K., Der Text ist tot. Es lebe das Wissen!, „Hohe Luft: Philosophie-Zeitschrift” 2014, z. 1, s. 52–57.

Ceynowa K., Wissen und Information im Digitalen Zeitalter – Herausforderungen und Chancen für die Bibliothek der Zukunft, w: Praxishandbuch Bibliotheksmanagement, t. 2, red. R. Griebel, H. Schäffler, K. Söllner, Berlin: De Gruyter 2016, s. 999–1012.

Hollender H., Nauka jako mrowisko: miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej, http://repozytorium.wsb-nlu.edu.pl/handle/11199/10406?show=full [dostęp: 2.08.2018].

Horstmann H., Wissenschaft und Bibliothek – vereint im digitalen Wandel? Antrittsvorlesung,

Berliner Bibliothekswissenschaftliches Kolloquium, Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft, Humboldt Universität zu Berlin [dokument dźwiękowy oraz folie], https://www.ibi.hu-berlin.de/de/bbk/abstracts/ss17/horstmann [dostęp: 14.07.2018].

Hudzik K., Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w epoce cyfrowej: ciągłość i zmiana, Warszawa: SBP 2017.

Marcinek M., Lipińska D., Czy oferta biblioteki akademickiej odpowiada oczekiwaniom naukowców? Zaproszenie do udziału w badaniach, „Biuletyn EBIB” 2017, nr 3 (173), s. 1–8, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/547/696 [dostęp: 24.07.2018].

Radwański A., Zdetronizowana królowa wieku informacji, czyli rozważania o kondycji informacji naukowej, „Biuletyn EBIB” 2004, t. 58, nr 7, s. 1–5, http://www.ebib.pl/2004/58/radwanski.php [dostęp: 29.07.2018].