Treść głównego artykułu

Abstrakt

.

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

em. prof. dr hab.
Jak cytować
Wojciechowski, J. (2018). Andrzej Mężyński, Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2017, s. 95 (Biblioteczka „Poradnika Bibliotekarza”, nr 32). ISBN 978-83- 64203-91-6. Biblioteka, (22(31), 288-291. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.17