Treść głównego artykułu

Abstrakt

W latach 2007-2008 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przeprowadzono badania mające określić stan zachowania przechowywanych w jej magazynach gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 pod kątem ich zakwaszenia. W tym celu zastosowano metodę stanfordzką, połączoną z badaniem pH papieru. Wytypowana do analiz kolekcja obejmowała 7014 woluminów, z których wyodrębniono 384 egzemplarze stanowiące próbę reprezentatywną. W wyniku badań ustalono, że 40% kolekcji jest w bardzo złym stanie, a dalsze 45% to egzemplarze zniszczone i wymagające naprawy. Wszystkie przebadane obiekty wydrukowane zostały na kwaśnym papierze, co więcej – dla 96% kolekcji odnotowano pH poniżej 5. W świetle przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że 85% kolekcji powinna zostać przeniesiona na nośniki analogowe i cyfrowe, a następnie, o ile pozwoli na to ich obecny stan zachowania, poddana procesowi odkwaszania.

Słowa kluczowe

Ochrona zbiorów Kwaśny papier Odkwaszanie masowe Prasa regionalna Wielkopolska

Szczegóły artykułu

Bibliografia

  1. Lenart B., Piękna książka, 1920.
  2. Pasztaleniec-Jarzyńska J., Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecznych, „Notes Konserwatorski” 1999, nr 2.
  3. Odkwaszanie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w Polsce. Podsumowanie, red. B. Berlińska, Warszawa 2008.
  4. Sobucki W., Rams D., Pudlis J., Jarmińska D., Ocena metodą stanfordzką stanu zachowania księgozbioru z XIX i XX w. w Bibliotece Narodowej – sprawozdanie końcowe, „Notes Konserwatorski” 2003, nr 7.
  5. Sobucki W., Metoda Stanfordzka – sposób oceny stanu księgozbiorów, „Notes Konserwatorski” 1999, nr 3.
  6. Rams D., Ważyńska J., Woźniak M., Ocena stanu zachowania XIX- i XX-wiecznych zbiorów bibliotecznych i archiwalnych. Instrukcja wykonania badań metodą stanfordzką, „Notes Konserwatorski” 2004, nr 8.
  7. Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 2: Czynniki niszczące materiały w zbiorach bibliotecznych, Katowice 1993.
  8. Zyska B., Trwałość papieru w drukach polskich z lat 1800-1994. Wyniki badań, Katowice 1999.