Pressto.

Nagłowek strony

Nr 13(22) (2009)

Spis treści

Artykuły

Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku) PDF
Katarzyna Krzak-Weiss 7-18
„Tutaj jest bardzo zimno…”. Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944 PDF
Dorota Mazurczak 19-54
Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański PDF
Artur Jazdon 55-76
Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia PDF
Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski 77-86
„Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science PDF
Piotr Nowak 87-100
Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013 PDF
Maria Wojcińska, Damian Wojciński 111-121
Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008 PDF
Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon, Hanna Wieland, Aleksandra Szulc 123-144
Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych PDF
Jadwiga Wojtczak 145-172
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues (based on the experience of Digital Library of Wielkopolska) PDF (English)
John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski 101-110

Miscellanea

Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku PDF
Radosław Gaziński 173-180
Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Renata Wilgosiewicz – Skutecka, Alicja Szulc 181-191
„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku PDF
Artur Jazdon, Renata Piejko 193-202
UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość PDF
Maria Lamberti 203-210
Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu PDF
Barbara Góra, Aleksandra Mikołajska 211-214

Przekłady

Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski) PDF
Adrian Mulligan 215-228

Recenzje

Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r. PDF
Ewa Andrysiak 229-233
Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne PDF
Piotr Nowak 235-240

Wspomnienie i Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za rok 2008
Artur Jazdon 241-269
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008
Danuta Czaja 270-303


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo