Nr 13(22) (2009)

Artykuły

Katarzyna Krzak-Weiss
7-18
Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku)
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.1
PDF
Dorota Mazurczak
19-54
„Tutaj jest bardzo zimno…”. Życie codzienne niemieckiej urzędniczki w Poznaniu opisane na widokówkach z lat 1941-1944
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.2
PDF
Artur Jazdon
55-76
Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.3
PDF
Katarzyna Kubiś, Andrzej Nowakowski
77-86
Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.4
PDF
Piotr Nowak
87-100
„Samopublikowanie”: stara metoda – nowy sens w dobie e-science
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.5
PDF
Maria Wojcińska, Damian Wojciński
111-121
Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.6
PDF
Aldona Chachlikowska, Krystyna Jazdon, Hanna Wieland, Aleksandra Szulc
123-144
Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.7
PDF
Jadwiga Wojtczak
145-172
Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.8
PDF
John Catlow, Mirosław Górny, Rafał Lewandowski
101-110
Keyword binding as a method of reducing the length of indexes in library catalogues (based on the experience of Digital Library of Wielkopolska)
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.9
PDF (English)