Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008
PDF

Słowa kluczowe

Biblioteki naukowe
Granty
Fundusze unijne
Programy ministerialne
Sponsorzy
Dotacje fundacji
Badania ankietowe

Jak cytować

Chachlikowska, A., Jazdon, K., Wieland, H., & Szulc, A. (2009). Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008. Biblioteka, (13(22), 123–144. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.7

Liczba wyświetleń: 285


Liczba pobrań: 206

Abstrakt

Badania dotyczące pozyskiwania środków pomocowych przez polskie biblioteki naukowe przeprowadzone zostały w ramach wewnętrznych projektów badawczych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Realizacji projektu podjął się Oddział Prac Naukowych, Wydawniczych i Dydaktycznych BU. Zadanie wykonano od września 2008 do czerwca 2009 roku. Zamierzeniem autorek artykułu było uzyskanie pełnej informacji na temat środków pozabudżetowych pozyskiwanych przez polskie biblioteki naukowe oraz określenie stopnia ich wykorzystania. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety. Przygotowany kwestionariusz ankiety wraz z informacją dla respondentów o celu prowadzonych badań skierowano do wszystkich bibliotek uniwersyteckich, bibliotek głównych uczelni technicznych, medycznych, ekonomicznych, bibliotek akademii wychowania fizycznego, uczelni pedagogicznych i rolniczych oraz do bibliotek publicznych posiadających status bibliotek naukowych. Łącznie wysłano 70 ankiet, odpowiedzi udzieliło 38 respondentów. Wskazany w artykule okres 2000-2008 był czasem zwiększonych możliwości uzyskiwania dodatkowych funduszy przez biblioteki. Najczęściej otrzymywane fundusze to dotacje ministerialne, dalej środki sponsorów na działalność podstawową. W poważnym stopniu wspierały biblioteki, głównie biblioteki publiczne, lokalne samorządy. Zauważalne były dotacje wspierające biblioteki przekazywane przez fundacje i środki ofiarowane przez sponsorów na działalność organizacyjną; ewenementem natomiast – subwencje unijne.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.7
PDF

Bibliografia

Mocydlarz M., Udostępnianie informacji naukowej na nośnikach elektronicznych, Horyzonty. Biuletyn Porozumienia„Biblioteka z Horyzontem” 2000, nr 2 [on-line] [dostęp: 10.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.pfsl.poznan.pl/horyzonty/nosniki/32rozdzial.html.

Olendzki K., Wstęp. Unia Europejska – nowe doświadczenia dla kultury polskiej, w: Finansowanie kultury z funduszy europejskich w Polsce w latach 2004-2006, Warszawa 2006.

Program Librarius 1995-1999, Toruń 2001.

Smoleń M., Tylus K., Zakończenie. Możliwości finansowania kultury w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2007-2013, w: Finansowanie kultury z funduszy europejskich w Polsce w latach 2004-2006, Warszawa 2006.

Twarze Leonardo da Vinci, Warszawa 2006.(http://leonardo.org.pl/index.php/ida/2/).