Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Leonardo Botallo
Galenizm
Medycyna XVI wieku
Stare druki
Biblioteka Uniwersytecka – Poznań

Jak cytować

Wilgosiewicz – Skutecka, R., & Szulc, A. (2009). Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (13(22), 181–191. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.11

Liczba wyświetleń: 265


Liczba pobrań: 195

Abstrakt

Wśród druków francuskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się interesujący zbiór (klocek) szesnastowiecznych traktatów medycznych, wydany w Lyonie przez Guillaume’a Rouillé oraz Paula Miraillet, zawierający dwa dzieła Galena: De naturalibus facultatibus libri tres (1548) i De bono et malo succo, liber unus (1547) oraz traktat Donato Antonio Altomare De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus (1548). Wolumin ten należał do Leonarda Botalla (1519-1587), włoskiego anatoma i chirurga, medyka królów francuskich, i nosi ślady jego lektury – liczne marginalia, podkreślenia i komentarze w języku łacińskim. Pobieżna analiza tego materiału rękopiśmiennego, zwłaszcza wielu krytycznych uwag Botalla wobec poglądów Galena, pozwala widzieć w tych zapiskach świadectwo przemian zachodzących w medycynie w XVI wieku, która dopiero w tym okresie stała się nauką w pełni nowożytną. Przedstawiona w niniejszym artykule ogólna charakterystyka woluminu jest jedynie wprowadzeniem do szczegółowej analizy zapisków Leonarda Botalla, która pozwoliłaby historykom medycyny dokładniej zrekonstruować poglądy lekarza z Asti, będące świadectwem recepcji dzieł Galena w XVI wieku i toczącej się wokół nich dyskusji.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.11
PDF

Bibliografia

Altomare D. A., De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus, Lugduni 1548, sygn. SD 316 I.

Boucher, J., Societé et mentalités autour de Henri III, t. 3, Lille–Paris 1981.

Brzeziński T., Dawna medycyna i lekarze. Studium kształtowania zawodu, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

Brzeziński T., U podstaw nowożytnego pojmowania zdrowia i choroby, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

Dizionario biografico degli Italiani, t. 13, Roma 1971.

Durling R.J., Linacre and medical humanism, w: Linacre Studies. Essays on the life and work of Thomas Linacre, Oxford 1977.

Ostrowska T., Rosé Józef Konstanty, PSB, t. 32, Wrocław 1989-1991.

Skalski J.H., W. Stembrowicz, Rys historyczny kardiologii światowej, w: Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej, red. J. Kuch, A. Śródka, Warszawa 2004.

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 4, Warszawa 1997.

Szumowski W., Filozofia medycyny, Kęty 2007.

Trapp J.B., Linacre, w: Lexikon des Mittelalters, t. V, kol. 1995-1996.

Wybór materiałów z sesji naukowej, Toruń 12-13 września 1980, red. W. Wróblewski, Toruń 1983.

Zajusz K., Wybrane zagadnienia z historii medycyny, Katowice 1982.