Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Leonardo Botallo
Galenizm
Medycyna XVI wieku
Stare druki
Biblioteka Uniwersytecka – Poznań

Jak cytować

Wilgosiewicz – Skutecka, R., & Szulc, A. (2009). Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (13(22), 181–191. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.11

Abstrakt

Wśród druków francuskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu znajduje się interesujący zbiór (klocek) szesnastowiecznych traktatów medycznych, wydany w Lyonie przez Guillaume’a Rouillé oraz Paula Miraillet, zawierający dwa dzieła Galena: De naturalibus facultatibus libri tres (1548) i De bono et malo succo, liber unus (1547) oraz traktat Donato Antonio Altomare De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus (1548). Wolumin ten należał do Leonarda Botalla (1519-1587), włoskiego anatoma i chirurga, medyka królów francuskich, i nosi ślady jego lektury – liczne marginalia, podkreślenia i komentarze w języku łacińskim. Pobieżna analiza tego materiału rękopiśmiennego, zwłaszcza wielu krytycznych uwag Botalla wobec poglądów Galena, pozwala widzieć w tych zapiskach świadectwo przemian zachodzących w medycynie w XVI wieku, która dopiero w tym okresie stała się nauką w pełni nowożytną. Przedstawiona w niniejszym artykule ogólna charakterystyka woluminu jest jedynie wprowadzeniem do szczegółowej analizy zapisków Leonarda Botalla, która pozwoliłaby historykom medycyny dokładniej zrekonstruować poglądy lekarza z Asti, będące świadectwem recepcji dzieł Galena w XVI wieku i toczącej się wokół nich dyskusji.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.11
PDF

Bibliografia

Altomare D. A., De alteratione, concoctione, digestione, praeparatione, ac purgatione: ex Hippocratis et Galeni sententia methodus, Lugduni 1548, sygn. SD 316 I.

Boucher, J., Societé et mentalités autour de Henri III, t. 3, Lille–Paris 1981.

Brzeziński T., Dawna medycyna i lekarze. Studium kształtowania zawodu, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

Brzeziński T., U podstaw nowożytnego pojmowania zdrowia i choroby, w: Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000.

Dizionario biografico degli Italiani, t. 13, Roma 1971.

Durling R.J., Linacre and medical humanism, w: Linacre Studies. Essays on the life and work of Thomas Linacre, Oxford 1977.

Ostrowska T., Rosé Józef Konstanty, PSB, t. 32, Wrocław 1989-1991.

Skalski J.H., W. Stembrowicz, Rys historyczny kardiologii światowej, w: Dzieje kardiologii w Polsce na tle kardiologii światowej, red. J. Kuch, A. Śródka, Warszawa 2004.

Szarejko P., Słownik lekarzy polskich XIX wieku, t. 4, Warszawa 1997.

Szumowski W., Filozofia medycyny, Kęty 2007.

Trapp J.B., Linacre, w: Lexikon des Mittelalters, t. V, kol. 1995-1996.

Wybór materiałów z sesji naukowej, Toruń 12-13 września 1980, red. W. Wróblewski, Toruń 1983.

Zajusz K., Wybrane zagadnienia z historii medycyny, Katowice 1982.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...