Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Andrysiak, E. (2009). Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r. Biblioteka, (13(22), 229-233. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.17

Bibliografia

  1. Architektura: dzieła i twórcy od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2006.
  2. Duchowieństwo i świątynie na Ziemi Wileńskiej od XV w. do 1945 roku, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2009.
  3. Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2004.
  4. Sztuka: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2005.
  5. Teatr i muzyka na ziemi wileńskiej: artyści i instytucje: XVI w.-1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2007.
  6. Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2002.
  7. Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, wyd. 2 poszerz, Bydgoszcz 2008.