Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r.
PDF

Jak cytować

Andrysiak, E. (2009). Książka i prasa na ziemi wileńskiej: drukarnie, wydawnictwa, księgarnie, biblioteki, czasopisma XVI w.-1945 r. Biblioteka, (13(22), 229–233. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.17
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.17
PDF

Bibliografia

Architektura: dzieła i twórcy od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2006.

Duchowieństwo i świątynie na Ziemi Wileńskiej od XV w. do 1945 roku, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2009.

Literatura Ziemi Wileńskiej od XVI w. do 1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2004.

Sztuka: malarze, rzeźbiarze, graficy, fotograficy, oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2005.

Teatr i muzyka na ziemi wileńskiej: artyści i instytucje: XVI w.-1945 r., oprac. M. Jackiewicz, Bydgoszcz 2007.

Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, Bydgoszcz 2002.

Wileński słownik biograficzny, red. H. Dubowik, L.J. Malinowski, wyd. 2 poszerz, Bydgoszcz 2008.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...