Treść głównego artykułu

Abstrakt

Polska w ramach funduszy strukturalnych otrzyma w okresie programowania 2007-2013 około 67,3 mld euro. Jest to największa pomoc przyznana dotychczas państwu członkowskiemu w ramach Polityki Spójności Unii Europejskiej. Przed bibliotekami – zarówno naukowymi, jak również publicznymi czy nawet szkolnymi pojawiła się więc kolejna szansa na dofinansowanie działalności. W artykule przedstawione są możliwości skorzystania przez te instytucje z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Słowa kluczowe

Biblioteka Unia Europejska Programy operacyjne Fundusze strukturalne Środki pozabudżetowe Fundusze bibliotek

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojcińska, M., & Wojciński, D. (2009). Fundusze strukturalne dla bibliotek w okresie programowania 2007-2013. Biblioteka, (13(22), 111-121. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.6

Bibliografia

  1. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, red. E. Małuszyńska, B. Gruchman, Warszawa 2007.
  2. Miś W.,Kapitał ludzki w gospodarce rynkowej, Warszawa 2007.
  3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Biuletyn informacyjny nr 4/2008, Woje­wódzki Urząd Pracy w Poznaniu.