„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
PDF

Słowa kluczowe

Wielkopolska XIX wiek
Historia prasy
Czasopismo satyryczne

Jak cytować

Jazdon, A., & Piejko, R. (2009). „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku. Biblioteka, (13(22), 193–202. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.12

Abstrakt

Artykuł przedstawia „Die Ägyptische Finsterniss” – niemieckojęzyczne czasopismo satyryczne z 1849 roku. Jest to drugie ze zidentyfikowanych niemieckojęzycznych czasopism satyrycznych wydawanych na terenie Wielkopolski, efemeryda, nienotowana w bibliografiach. Komplet, tj. sześć numerów, zachował się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Artykuł nie omawia szczegółowo zawartości, nie analizuje treści poszczególnych artykułów. Przedstawia historię pis-ma, sytuuje je na tle innych ówczesnych poznańskich czasopism satyrycznych. Artykuł rozstrzyga kwestie redakcji, omawia sprawy wydawnicze – periodyczność, cenę, kolportaż, objętość i format, strukturę wewnętrzną pisma.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.12
PDF

Bibliografia

Czekańska M., „Die Ägyptische Finsterniss” – eine Episode aus dem Kulturleben des alten Posen, „Studia Germanica Posnaniensia”, t. 20, 1993.

Demokratisches ABC- und Lesebuch. Ein Geschenk für grosse und kleine Demokraten, Berlin 1850.

GWKP nr 133 z 1846 roku.

Jakóbczyk W., Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, w: Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976.

Jazdon A., Poznańskie XIX-wieczne czasopisma satyryczne, „Roczniki Biblioteczne”, R. 49, 2005.

Konopiński L., Dzieje śmiechu w prasie wielkopolskiej cz. I (do 1945 r.), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 3, Poznań 1997.

Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1859-1918, w: Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976.

Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część I (1794-1858), nr 1, KMP 1958.

Spaleniak W., Encyklopedyczny zarys dziejów prasy wielkopolskiej (1794-1939), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 3, Poznań 1997.

Spaleniak W., Prasa polska w Poznaniu w okresie zaborów (główne kierunki rozwoju), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 1, Poznań 1994-1995.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...