„Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku
PDF

Słowa kluczowe

Wielkopolska XIX wiek
Historia prasy
Czasopismo satyryczne

Jak cytować

Jazdon, A., & Piejko, R. (2009). „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku. Biblioteka, (13(22), 193–202. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.12

Statystyki

Liczba wyświetleń: 249


Liczba pobrań: 148

Abstrakt

Artykuł przedstawia „Die Ägyptische Finsterniss” – niemieckojęzyczne czasopismo satyryczne z 1849 roku. Jest to drugie ze zidentyfikowanych niemieckojęzycznych czasopism satyrycznych wydawanych na terenie Wielkopolski, efemeryda, nienotowana w bibliografiach. Komplet, tj. sześć numerów, zachował się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Artykuł nie omawia szczegółowo zawartości, nie analizuje treści poszczególnych artykułów. Przedstawia historię pis-ma, sytuuje je na tle innych ówczesnych poznańskich czasopism satyrycznych. Artykuł rozstrzyga kwestie redakcji, omawia sprawy wydawnicze – periodyczność, cenę, kolportaż, objętość i format, strukturę wewnętrzną pisma.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.12
PDF

Bibliografia

Czekańska M., „Die Ägyptische Finsterniss” – eine Episode aus dem Kulturleben des alten Posen, „Studia Germanica Posnaniensia”, t. 20, 1993.

Demokratisches ABC- und Lesebuch. Ein Geschenk für grosse und kleine Demokraten, Berlin 1850.

GWKP nr 133 z 1846 roku.

Jakóbczyk W., Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1832-1858, w: Prasa polska w latach 1661-1864, Warszawa 1976.

Jazdon A., Poznańskie XIX-wieczne czasopisma satyryczne, „Roczniki Biblioteczne”, R. 49, 2005.

Konopiński L., Dzieje śmiechu w prasie wielkopolskiej cz. I (do 1945 r.), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 3, Poznań 1997.

Prasa polska w Wielkopolsce w latach 1859-1918, w: Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976.

Semrau Z., Czasopisma poznańskie. Zestawienie tytułów i krótka charakterystyka. Część I (1794-1858), nr 1, KMP 1958.

Spaleniak W., Encyklopedyczny zarys dziejów prasy wielkopolskiej (1794-1939), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 3, Poznań 1997.

Spaleniak W., Prasa polska w Poznaniu w okresie zaborów (główne kierunki rozwoju), w: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku, t. 1, Poznań 1994-1995.