Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Gazety polskie
Baza gazet

Jak cytować

Góra, B., & Mikołajska, A. (2009). Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (13(22), 211–214. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.14

Abstrakt

Informacja dotyczy retrospektywnej bazy gazet, dzienników i orędowników w wersji on-line znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Baza gazet wydawanych w języku polskim obejmuje okres międzywojenny 1918-1939. Spisu gazet i roczników dokonano z autopsji.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.14
PDF

Bibliografia

Góra B., Gazety polskie okresu międzywojennego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Gazety: zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/informacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 19-21 października 2006, red. A. Jazdon, A. Chachlikowska, Poznań 2006.

Nałęcz D., Gazety ukazujące się 2-4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1919-1939. Zestaw tytułów i charakterystyka statystyczna, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, t. 17, z. 2.

Władyka W., Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Zestaw tytułów, t. 14, z. 4, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...