Treść głównego artykułu

Abstrakt

Informacja dotyczy retrospektywnej bazy gazet, dzienników i orędowników w wersji on-line znajdujących się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Baza gazet wydawanych w języku polskim obejmuje okres międzywojenny 1918-1939. Spisu gazet i roczników dokonano z autopsji.

Słowa kluczowe

Gazety polskie Baza gazet

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Góra, B., & Mikołajska, A. (2009). Spis gazet polskich okresu międzywojennego (1918-1939) w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (13(22), 211-214. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.14

Bibliografia

  1. Góra B., Gazety polskie okresu międzywojennego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu, w: Gazety: zasoby, opracowanie, ochrona, digitalizacja, promocja/informacja. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 19-21 października 2006, red. A. Jazdon, A. Chachlikowska, Poznań 2006.
  2. Nałęcz D., Gazety ukazujące się 2-4 razy w tygodniu w Polsce w latach 1919-1939. Zestaw tytułów i charakterystyka statystyczna, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1978, t. 17, z. 2.
  3. Władyka W., Dzienniki w języku polskim w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Zestaw tytułów, t. 14, z. 4, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1975.