Treść głównego artykułu

Abstrakt

W Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w zespole archiwalnym Staatskanzelei zachowały się trzy jednostki archiwalne dotyczące drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku. Są to materiały o charakterze instytucjonalnym pokazujące problemy drukarstwa i handlu książką od strony brandenburskiej administracji prowincjonalnej. Drukarnię założono w Kołobrzegu za zgodą elektora Fryderyka Wilhelma w maju 1653 roku, a pierwszym drukarzem został Henryk Heissen. Po nim do końca XVII wieku drukarnię prowadzili: Jakub Kusen, Berger Campen i Johann Mikołaj Ernst. Drukarze w Kołobrzegu nie tylko drukowali książki, ale również sprzedawali je na terenie miasta. Obok nich w omawianym okresie działali tu także profesjonalni handlarze książkami: Jeremiasz Amphras, Jeremiasz Mamfass, Jakub Henning, Johan Danhardt i Jeremiasz Schrey. W drugiej połowie XVII wieku Kołobrzeg był, jak na warunki pomorskie, znaczącym centrum drukarstwa i handlu książką. Znaczenie to pomniejszyło przeniesienie stolicy prowincji do Stargardu (1668 rok).

Słowa kluczowe

Drukarstwo Handel książką Pomorze Kołobrzeg Druga połowa XVII wieku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Gaziński, R. (2009). Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku. Biblioteka, (13(22), 173-180. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.10

Bibliografia

  1. Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, red. A. Kawecka-Gryczakowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962.
  2. Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 2 (do roku 1815), cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815, oprac. Z. Szultka, H. Lesiński, przy współudziale D. Łukasiewicza i A. Wielopolskiego, Poznań 2003.
  3. Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 193, k. 4-5a.
  4. Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 2843, k. 9-12.
  5. Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 965, k. 9-9a.
  6. Sowiński J., Polskie drukarstwo, Wrocław 1988.
  7. Szultka Z., Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego, Poznań 1994.