Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku
PDF

Słowa kluczowe

Drukarstwo
Handel książką
Pomorze
Kołobrzeg
Druga połowa XVII wieku

Jak cytować

Gaziński, R. (2009). Z dziejów drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku. Biblioteka, (13(22), 173–180. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.10

Abstrakt

W Archiwum Krajowym w Greifswaldzie w zespole archiwalnym Staatskanzelei zachowały się trzy jednostki archiwalne dotyczące drukarstwa i handlu książką w Kołobrzegu w drugiej połowie XVII wieku. Są to materiały o charakterze instytucjonalnym pokazujące problemy drukarstwa i handlu książką od strony brandenburskiej administracji prowincjonalnej. Drukarnię założono w Kołobrzegu za zgodą elektora Fryderyka Wilhelma w maju 1653 roku, a pierwszym drukarzem został Henryk Heissen. Po nim do końca XVII wieku drukarnię prowadzili: Jakub Kusen, Berger Campen i Johann Mikołaj Ernst. Drukarze w Kołobrzegu nie tylko drukowali książki, ale również sprzedawali je na terenie miasta. Obok nich w omawianym okresie działali tu także profesjonalni handlarze książkami: Jeremiasz Amphras, Jeremiasz Mamfass, Jakub Henning, Johan Danhardt i Jeremiasz Schrey. W drugiej połowie XVII wieku Kołobrzeg był, jak na warunki pomorskie, znaczącym centrum drukarstwa i handlu książką. Znaczenie to pomniejszyło przeniesienie stolicy prowincji do Stargardu (1668 rok).
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.10
PDF

Bibliografia

Drukarze dawnej Polski. Od XV do XVIII wieku, t. 4: Pomorze, red. A. Kawecka-Gryczakowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962.

Historia Pomorza, red. G. Labuda, t. 2 (do roku 1815), cz. 3: Pomorze Zachodnie w latach 1648-1815, oprac. Z. Szultka, H. Lesiński, przy współudziale D. Łukasiewicza i A. Wielopolskiego, Poznań 2003.

Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 193, k. 4-5a.

Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 2843, k. 9-12.

Landesarchiv Greifswald, Rep. 7, 965, k. 9-9a.

Sowiński J., Polskie drukarstwo, Wrocław 1988.

Szultka Z., Piśmiennictwo polskie i kaszubskie Pomorza Zachodniego, Poznań 1994.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...