Treść głównego artykułu

Abstrakt

Wiosną 2009 roku przeprowadzono anonimowe badania ankietowe wśród polskich bibliotekarzy i studentów bibliotekoznawstwa. Celem badań było poznanie opinii na temat zawodu bibliotekarza, jego miejsca na rynku pracy i oczekiwań pracowników i przyszłych bibliotekarzy związanych z wynagrodzeniem za pracę. W badaniach uczestniczyło ponad 1000 osób, w różnym wieku, ze wszystkich niemalże regionów Polski. Duża liczba odpowiedzi na pytania półotwarte umożliwiła dokładniejsze zrozumienie odczuć i intencji respondentów.

Słowa kluczowe

Zawód bibliotekarza Rynek pracy Badania ankietowe

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wojtczak, J. (2009). Bibliotekarze na rynku pracy – omówienie badań ankietowych. Biblioteka, (13(22), 145-172. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.8