UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość
PDF

Słowa kluczowe

Uniwersytet Uninettuno
Nauczanie na odległość
E-learning

Jak cytować

Lamberti, M. (2009). UNINETTUNO – międzynarodowy uniwersytet na odległość. Biblioteka, (13(22), 203–210. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.13

Abstrakt

Artykuł omawia działalność UNINETTUNO, największego wirtualnego uniwersytetu włoskiego o zasięgu międzynarodowym. Università Telematica Uninettuno to realizowany od 1990 roku, początkowo jako konsorcjum NETTUNO, włoski projekt kształcenia na odległość na poziomie uniwersyteckim. Obecnie działa w jedenastu krajach basenu Morza Śródziemnomorskiego, w Wielkiej Brytanii, Albanii i na Ukrainie. Jego działalność opiera się na oryginalnym psychopedagogicznym modelu opracowanym przez prof. M.A. Garito z Rzymu. Dzięki bardzo rozbudowanej bazie technologicznej studenci mogą uczestniczyć w wykładach organizowanych w czasie rzeczywistym jako wideokonferencje, słuchać wykładów transmitowanych za pośrednictwem sieci telewizji satelitarnych oraz korzystać z wykładów umieszczonych w Internecie w dogodnym dla siebie czasie. Bogata i wielojęzyczna oferta programowa stanowi ogromną szansę dla osób pracujących, które mogą zdalnie zdobyć dyplom uniwersytecki w wielu cenionych na rynku pracy specjalnościach.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.13
PDF

Bibliografia

Curriculum [on-line] [dostęp: 21.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.garito.it/curriculum/frame_curr.htm.

Garito M.A., Nettuno. L’Università da guardare, da sfogliare, da navigare [on-line][dostęp: 16.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://nettuno.stm.it.

Garito M.A., NETTUNO: L’Università a Distanza Ovunque tu sia. „Il dialogo tra culture si costruisce dal sapere comune” [on-line] [dostęp: 20.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.consorzionettuno.it/nettuno/comstampa/comm_05.htm.

Garito M.A., Zmierzając ku wirtualnej edukacji, „e-mentor”2004, nr 1 (3) [on-line] [dostęp: 17.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=3&id=37>.

L’Università a cieli aperti, komunikat prasowy z 2004 roku [on-line] [dostęp: 20.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.consorzionettuno.it/nettuno/comstampa/comm_04.htm.

L’Università a cieli aperti, komunikat prasowy z 2004 roku [on-line] [dostęp:20.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.consorzionettuno.it/nettuno/comstampa/comm_04.htm.

lipca 2003 roku [on-line] [dostęp: 22.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_viewObj.jsp?objid=4219902.

prof. M.A. Garito, [on-line] [dostęp: 22.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.garito.it/.

Rini G., La laurea su Second Life [on-line] [dostęp: 20.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.oneweb20.it/29/02/2008/la-laurea-su-second-life/.

Rozporządzenie włoskiego Ministerstwa Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i Nauki (Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca) w sprawie realizacji studiów uniwersyteckich na odległość z 19 listopada 1990 roku, ust. nr 341, art. 11,3.

Sospensione Trasmissioni Rai Nettuno Sat2. Forum Generale [on-line] [dostęp: 16.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.consorzionettuno.it/nettuno/italian/forum/forum.html.

SPECIALE UNIVERSITA’ E FORMAZIONE Nettuno: e l’ateneo diventa «televisivo», „La Stampa”, 3 lipca 2003 roku [on-line] [dostęp: 22.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://archivio.lastampa.it/LaStampaArchivio/main/History/tmpl_view-Obj.jsp?objid=4219902.

Strona główna uniwersytetu NETTUNO [on-line] [dostęp: 16.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.consorzionettuno.it/nettuno/index.htm.

Uniwersytet NETTUNO [on-line] [dostęp: 16.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.uninettunouniversity.net/e/main.asp?id=01010101010000000200000001030000000&menu=0.

Wykład z logiki matematycznej prowadzi prof. Piergiorgio Odifreddi [on-line] [dostęp: 22.07.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.youtube.com/watch?v=QuhoEDR04CI&feature=related.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...