Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański
PDF

Słowa kluczowe

Wielkopolska (Greater Poland) – 19th c.
Printing industry
Publishing movement
History – 19th c.
Lending libraries
Readership
Book lending – 19th c

Jak cytować

Jazdon, A. (2009). Karol Reyzner (1803-1887) – wydawca, księgarz i drukarz poznański. Biblioteka, (13(22), 55–76. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.3

Liczba wyświetleń: 233


Liczba pobrań: 177

Abstrakt

-
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.3
PDF

Bibliografia

AAP, NP, 3111 Verzeichniss der in Regierungsbezirk Posen vorhandenen Buchhandlungen, Kunst-Musikalien, Antiquar und Bilderhandlungen, Leihbibliotheken, Lese-Kabineten angefertigt im Februar 1851.

APP, PP, 4747 Acta betreffend die Beschlagnahme der Druckschrift Przepowiednia Pani Lenormand.

APP, PP, 4757, Acta betreffend die neuen polnischen Druckschriften, list z 10.06.1860.

APP, PP, 4846, list z 5.08.1842.

APP, PP, 4864 Acta betreffend die Beaufsichtigung der Leihbibliothek des Karl Reyzner.

APP, PP, 4864, list z 1.08.1842.

APP, PP, 4864, list z 23.10.1849.

Estreicher K., Bibliografia polska XIX stulecia, t. 15, wyd. 2, Kraków 1991.

„Gazeta Polska", nr 115 z 9.08.1848.

„Gazeta Polska", nr 115 z 9.08.1848.

„Gazeta Polska" 1849, nr 8.

„Gazeta Polska", nr 101 z 24.07.1848.

„Gazeta Polska", nr 115 z 9.08.1848.

„Gazeta Polska", nr 216 z 9.12.1848..

„Goniec Polski" 1848, nr 26 (21.04).

„Goniec Polski" 1848, nr 62 (6.06).

„Goniec Polski" 1848, nr 89 (10.07).

„Goniec Polski" 1850, nr 51.

„Goniec Polski" 1850, nr 54.

„Goniec Polski" 1851, nr 126.

„Goniec Polski" 1851, nr 208.

„Goniec Polski" 1851, nr 224.

„Goniec Polski" 1851, nr 286.

Jazdon A., Polski ruch wydawniczy w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1831-1862, Warszawa-Poznań 1990.

„Kościół i Szkoła" (1) 1846.

Kozłowski J., Reyzner Karol Jan, w: Wielkopolski słownik biograficzny, Poznań 1981.

Kubów S., Książka Wielkiej Emigracji w Wielko-polsce (1831-1862), Wrocław 1980.

Kucharczyk G., Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914, Poznań 2001.

Magierzyna H., Reyzner Karol ]an, w: Słownik Pracowników Książki Polskiej, Warszawa-Łódź 1972.

Motty M., Przechadzki po mieście, Poznań 1999.

„Orędownik Naukowy" 1844, nr 11.

Paprocki F., Wielkie Księstwo Poznańskie w okresie rządów Flottwella (1830-1841), Poznań 1970.

Prosnak J., Zbiór Reyznera, „Muzyka" 1959, z. 3.

„Przyjaciel Ludu" (6) 1840, nr 46.

Rajch M., Cenzura pruska w Wielkopolsce w latach 1848-1918, Poznań 2004.

Rozbiór książek elementarnych, „Szkoła Polska" (1) 1849.

Walentynowicz M., Wypożyczalnie książek w Wielkim Księstwie Poznańskim, „Przegląd Historyczno-Oświatowy" 1960, nr 1.