Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski)
PDF

Jak cytować

Mulligan, A. (2009). Jakość pracy naukowej, jej potwierdzenie a recenzja partnerska. Odbiór w środowisku naukowym i nieporozumienia. Postawy wobec recenzji partnerskiej (przekł. Tomasz Olszewski). Biblioteka, (13(22), 215–228. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.15

Abstrakt

Barnes J., Proof and the syllogism, w:Aristotle on Science: The „Posterior Analytics”,red. E. Berti, 1981.

Lerner E., Fraud shows peer-review flaw, „The Industrialist Physicist” 8(6), 2003.

Mulligan Adrian (Elsevier), Quality, certification and peer review, Information Services and Use, 28 (2008).

Olson C.M., Peer review of the biomedical literature, „American Journal of Emergency Medicine” 8(4), 1990.

Ziman J.M., Public Knowledge: An Essay Concerning the Social Development of Science, London 1968.

Zuckerman H., Merton R.K., Patterns of evaluation in science: institutionalization, structure and functions of the referee system, „Minerva” 9(1), 1971.
https://doi.org/10.14746/b.2009.13.15
PDF

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...