Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego
PDF

Słowa kluczowe

bibliotekarstwo
kurator
komunikacja naukowa
zespoły autorskie
naukowe sieci współpracy
naukoznawstwo
logistyka

Jak cytować

Hollender, H. . (2019). Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego. Biblioteka, (23(32), 77–96. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.4

Abstrakt

Z porównań bibliotekarstwa z innymi zawodami wynika odkrywanie w nim jego nowych cech i zadań. Choć „lekarz wiedzy” był koncepcją mówiącą raczej o potrzebie prestiżu i pozycji społecznej niż o istocie zawodu bibliotekarza, idee lekarskich możliwości działania i lekarskiej odpowiedzialności za pacjenta mogą mieć coś wspólnego ze współczesną potrzebą wdrażania procesów „kuratorowanych”, to znaczy wymagających wyjątkowo wnikliwej znajomości przedmiotu i zróżnicowanych metod zarządzania. Dotyczy to wszelkich pól związanych z obiegiem informacji. Za pomocą dwóch dobranych dla przykładu, skomplikowanych tekstów naukowych i wskazaniu, jak może odbywać się wokół nich publiczna dyskusja, w artykule próbuję rozpoznać kluczowe punkty, w których bez mediacji bibliotekarza nauka może generować nieporozumienia lub ulegać marginalizacji. Proponuję też dostrzegać przejawy kuratorowania w różnych działaniach podejmowanych już przez bibliotekarzy. Tekst jest wezwaniem do wzmocnienia naukoznawczych kompetencji bibliotekarzy, szczególnie ze względu na potrzebę rozwijania nauki interdyscyplinarnej i sprawowania opieki nad badaniami, prowadzonymi przez wieloosobowe zespoły, oraz nad tekstami pisanymi zbiorowo przez kilku autorów.

https://doi.org/10.14746/b.2019.23.4
PDF

Bibliografia

Aptroot M., Yiddish language and Ashkenazic Jews: a perspective from culture, language, and literature, „Genome Biology and Evolution” 2016, nr 6, s. 1948–1949.

Architektki miasta? Kuratorki miasta? Prezentacja książki i dyskusja: a City curating reader, Public Art Munich, 2018, w: Biennale Warszawa, 13.02.2019, https://biennalewarszawa.pl/architektki-miasta-kuratorki-miasta/ [dostęp: 1.07.2019].

Benessia A. et al., The rightful place of science: science on the verge, Washington, DC: Consortium for Science, Policy & Outcomes 2016.

Blanton-Peale Institute & Counselling Center, https://www.blantonpeale.org/[dostęp: 1.07.2019].

Czy Żydzi pochodzą od Chazarów? Wykład prof. Shaula Stampfera, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 17.06.2015, https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/czy-zydzi-pochodza-od-chazarow [dostęp: 1.07.2019].

Das R. et al., Localizing Ashkenazic Jews to Primeval Villages in the Ancient Iranian Lands of Ashkenaz, „Genome Biology and Evolution” 2016, nr 4, s. 1132–1149, https://academic.oup.com/gbe/article/8/4/1132/2574015 [dostęp: 1.07.2019].

Hollender H., Nauka jako mrowisko i miejsce biblioteki w sieciach współpracy badawczej, w: Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych, red. M.W. Sidor, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2018, s. 133–140.

Hollender H., Those inconspicuous journals: are they scholarly publications?, „Puls Uczelni” 2015, nr 4, s. 30–33, https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9004 [dostęp: 1.07.2019], DOI: 10.5604/2081-2021.1191751.

Home / About the journal, „International Journal of Digital Curation”, http://www.ijdc.net/about [dostęp: 1.07.2019].

Hoseini S.S., Masturbation: scientific evidence and Islam’s view, „Journal of Religion and Health” 2017, nr 6, s. 2076–2081.

Hudson-Vitale C. et al., Data Curation, Washington, DC: ARL 2017.

Jazdon A., Czy jest na sali Nostradamus? O trudnym zadaniu kreślenia wizji przyszłości bibliotek, w: Biblioteka przyszłości – wyzwania – trendy – zagrożenia. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania bibliotekami uczelni wyższych, red. M.W. Sidor, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University 2018, s. 19–40.

Paroszkiewicz S., Content curation – czym jest i jak wykorzystać go w twojej komunikacji?, Interaktywnie.com, 25.02.2016, https://interaktywnie.com/okiem-eksperta/content-curation-czym-jest-i-jak-wykorzystac-go-w-twojej-komunikacji-252626 [dostęp: 1.07.2019].

Piasecki W., Zawód bibliotekarza naukowego, Gliwice: [Politechnika Śląska] 1956, s. 4.

Piasecki W., My wobec innych zawodów, „Przegląd Biblioteczny” 1962, z. 4, s. 289–300.

Sabharwal A., Digital curation in the digital humanities: preserving and promoting archival and special collections, Amsterdam: Elsevier/Chandos Publishing 2018.

Speed D., Cragun R.T., „Response to ‘Masturbation: scientific evidence and Islam’s view’”, „Journal of Religion and Health” 2018, nr 1–4, https://doi.org/10.1007/s10943-018-0627-x [dostęp: 1.07.2019].

Witkowska M., Konferencja „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?” – sprawozdanie, https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4616/1/Sprawozdanie%20Gdańsk.pdf, http://hdl.handle.net/11320/ [dostęp: 1.07.2019].

Ziman J., Społeczeństwo nauki, przeł. E. Krasińska, przedmowa B. Suchodolski, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.

Utwory opublikowane w czasopiśmie Biblioteka, na platformie Pressto należącej do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 2015 roku są udostępniane  na
 
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

Licencja Creative Commons

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych po 2015 roku pod następującymi warunkami:

  • uznania autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji
  • na tych samych warunkach — remiksując utwór, przetwarzając go lub tworząc na jego podstawie, należy swoje dzieło rozpowszechniać na tej samej licencji, co oryginał.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wykorzystanie dzieła. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do publikacji proszeni są o wypełnienie podpisanie i przesłanie umowy.

Jeżeli autor artykułu nie jest przekonany, że może wykorzystywać cudze utwory (np. ilustracje, fotografie, tabele) w ramach cytatu we własnej tekście musi dostarczyć do redakcji czasopisma zgodę od uprawnionych podmiotów.

Prawa są zastrzeżone do wszystkich tekstów opublikowanych przed rokiem 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.

Metrics

Metrics Loading ...