Nr 23(32) (2019)

Artykuły

Jacek Wojciechowski
9-40
Biblioteczna mediacja pod lupą
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.1
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.1
Hans-Gerd Happel
41-53
Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.2
PDF (English)
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.2
Lidia Derfert-Wolf
55-76
Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.3
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.3
Henryk Hollender
77-96
Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.4
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.4
Kamila Szymańska
97-120
Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.5
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.5
Kamila Kłudkiewicz
121-165
Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6
Krzysztof Nierzwicki
167-207
W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.7
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.7
Iuliana Grażyńska
209-220
Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.8
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.8
Jakub Maciej Łubocki
221-233
Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.9
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.9
Zuzanna Wagner
235-261
Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10
Aleksandra Wajnert
263-275
Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.11
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.11
Michał Muraszko
277-287
Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12

Przekłady

Nancy Pontika; Tomasz Olszewski
291-309
Role i stanowiska pracy w otwartej nauce i komunikacji naukowej. Analiza zakresów obowiązków i próba prognozy przyszłych tendencji zmian w zawodzie
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.13
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.13

Recenzje

Jacek Wojciechowski
313-324
Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.21
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.21
Jacek Wojciechowski
325-331
Bibliotekarz – biblioteka – historia
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.14
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.14
Piotr Nowak
333-347
„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r.
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.15
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.15
Jacek Wojciechowski
349-352
Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.16
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.16
Monika Małecka
353-360
Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Tytus Działyński (1796–1861)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.17
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.17
Jacek Wojciechowski
361-367
Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.18
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.18
Hanna Andruszko
369-378
Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.19
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.19
Justyna Łopaczyk
379-391
Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.20
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.20

Wspomnienie

Andrzej Jazdon
395-396
Mirosława Malczewska-Kamińska (1942–2018)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.22
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.22
Redakcja „Biblioteki”
397-399
Wspomnienie o Mamie – Barbarze Kunzendorf (1933–2019)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.23
PDF
DOI: https://doi.org/10.14746/b.2019.23.23

Autorzy

Redakcja "Biblioteki"
400
Autorzy