Opublikowane: gru 15, 2019

Biblioteczna mediacja pod lupą

9-40 Jacek Wojciechowski
512

Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

41-53 Hans-Gerd Happel
434

Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych

55-76 Lidia Derfert-Wolf
460

Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego

77-96 Henryk Hollender
485

Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku

97-120 Kamila Szymańska
406

Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego

121-165 Kamila Kłudkiewicz
453

W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku

167-207 Krzysztof Nierzwicki
408

Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient

209-220 Iuliana Grażyńska
557

Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019)

221-233 Jakub Maciej Łubocki
475

Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji

235-261 Zuzanna Wagner
463

Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624)

263-275 Aleksandra Wajnert
443

Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

277-287 Michał Muraszko
394