Nr 23(32) (2019)

Artykuły

Jacek Wojciechowski
9-40
Biblioteczna mediacja pod lupą
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.1
PDF
Hans-Gerd Happel
41-53
Digitale Workflows, struktury, usługi serwisowe i perspektywy wewnątrz polsko-niemieckiego systemu bibliotecznego na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.2
PDF (English)
Lidia Derfert-Wolf
55-76
Masowe otwarte kursy online (MOOC) – implikacje dla bibliotek szkół wyższych
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.3
PDF
Henryk Hollender
77-96
Kurator, kuratela, kuracja? Bibliotekarz wśród naukowców w pięćdziesiąt lat po „lekarzu wiedzy” Władysława Piaseckiego
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.4
PDF
Kamila Szymańska
97-120
Użytkownicy zbiorów biblioteki i archiwum kościoła św. Jana w Lesznie w świetle dokumentów archiwalnych od XIX wieku do 1939 roku
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.5
PDF
Kamila Kłudkiewicz
121-165
Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6
PDF
Krzysztof Nierzwicki
167-207
W poszukiwaniu traktatu anatomicznego De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa (Bazylea 1543, 1555) w Gdańsku
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.7
PDF
Iuliana Grażyńska
209-220
Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.8
PDF
Jakub Maciej Łubocki
221-233
Sprawozdanie z 1. Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Bibliologicznej (Poznań, 3–4.04.2019)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.9
PDF
Zuzanna Wagner
235-261
Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10
PDF
Aleksandra Wajnert
263-275
Wybrane oprawy ksiąg kanonika gnieźnieńskiego Stanisława Grota (zm. 1624)
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.11
PDF
Michał Muraszko
277-287
Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12
PDF

Autorzy

Redakcja "Biblioteki"
400
Autorzy