„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r.
PDF

Jak cytować

Nowak, P. . (2019). „Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954); Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW; „Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r. Biblioteka, (23(32), 333–347. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.15

Abstrakt

„Dzieła” Henryka Sienkiewicza w dokumentach Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1948–1954), wybór, oprac., wstęp Kamila Budrowska, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2016 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 1), ss. 262. ISBN 978-83-6408-134-7
Dramat i teatr w dokumentach GUKPPiW, red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Katarzyna Kościewicz, Białystok: Alter Studio 2017 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 2), ss. 307. ISBN 978-83-6408-138-5
„Biuletyn Informacyjno-Instrukcyjny”. Wybór dokumentów z 1955 r., red. Kamila Budrowska, Magdalena Budnik, Wiktor Gardocki, Białystok: Alter Studio 2018 (Cenzura w PRL. Archiwalia, t. 3), ss. 241. ISBN 978-83-6408-151-4

https://doi.org/10.14746/b.2019.23.15
PDF