Biblioteczna mediacja pod lupą
PDF

Słowa kluczowe

automatyzacja
bibliografia
bibliotekarstwo
biblioteki
edukacja
emocje
empatia
informacja
integracja
katalogi
kreatywność
mechanizacja
nauka
oferta ponadusługowa
pośrednictwo
prognozy
publiczność
refleksje
rekreacja
społeczny pożytek
środowiskowe otoczenie
usługi

Jak cytować

Wojciechowski, J. . (2019). Biblioteczna mediacja pod lupą. Biblioteka, (23(32), 9–40. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.1

Abstrakt

Rola bibliotek w społeczeństwie, pomimo kontynuacji, wymaga nowych przemyśleń. Nie grozi im zanik, ale paninformacjonizm oraz mity automatyzacji i digitalnej hiperświadomości trzeba koniecznie przezwyciężyć. Biblioteczne pośrednictwo w komunikacji jest nadal niezbędne, ale usługi wymagają znacznych udogodnień. Ogólna oferta informacyjna potrzebuje uporządkowania i weryfikacji, a do tego konieczne byłoby powiązanie bibliotek w system. Oczywiście trzeba kontynuować przedsięwzięcia bibliograficzne, tworzyć (w skoordynowaniu) katalogi oraz rozwijać biblioteczne, środowiskowe informacje użytkowe. Oferta elektroniczna to tylko jedno z ogniw informacyjnej transmisji. Biblioteki muszą nadal wspierać instytucjonalne formy edukacji oraz samokształcenie spontaniczne, natomiast odnosząc się ostrożnie do kształcenia zautomatyzowanego. Wsparcie nauki, obok międzybibliotecznej oferty zasobów piśmienniczych, wymaga tworzenia repozytoriów oraz zatrudniania bibliotekarzy dziedzinowych. Finalnym efektem procesów komunikacyjnych powinny być nowe i kreatywne refleksje, wsparte emocjonalnie, czemu sprzyjają zwłaszcza literatura piękna i ogólnie: piśmiennictwo. To zaś wyznacza bibliotekom powinności szczególne. Trzeba też odrzucić uprzedzenia wobec zadań rekreacyjnych, umożliwiających wszak zagospodarowanie czasu wolnego oraz odreagowanie zmęczenia i znużenia: biblioteki mogą i powinny służyć temu także. Jak również możliwie licznie i bogato realizować bezpośrednie programy ponadusługowe, dla wsparcia środowiskowych kontaktów i miejscowych integracji.

https://doi.org/10.14746/b.2019.23.1
PDF

Bibliografia

A review of the provision of social and emotional learning in Australia, the United States, Poland and Portugal, „Journal of Relationships Research” 2017, nr 8, s. 1–13.

Colleen A., Curry A., Public space, public discourse and public libraries, „Libres” 2003, nr 1, s. 1–17 [dokument elektroniczny].

Mats A., Gabriel Y., Paulsen R., Return to meaning. A social science with something to say, Oxford: Oxford University Press 2017.

Arthur M.B., Khapova S.N., Richardson J., An intelligent career. Taking ownership of your work and your life. New York: Oxford University Press 2017.

Baron N.S., Words onscreen. The fate of reading in a digital world, New York: Oxford University Press 2015.

Boden M.A., AI. Its nature and future, Oxford: Oxford University Press 2016.

Boyd B., Patterns of thought, w: Cognitive literary science. Dialogues between literature and cognition, New York: Oxford University Press 2017, s. 93–109.

Bradshaw C.J.A., The effective scientist. A handy guide to a successful academic career, Cambridge: Cambridge University Press 2018.

Bramham P., Wagg S., An introduction to leisure studies. Principles and practice, London, Sage Publications Ltd. 2014.

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, w: Psychologia, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008, s. 95–292.

Cacioppo J.T., Social neuroscience, w: Scientists making a difference, New York: Cambridge University Press 2016, s. 45–48.

Carr R., The academic research library in a decade of change, Oxford: Chandos Publishing 2007.

Chandler D., Munday R., A dictionary of media and communication, Oxford: Oxford University Press 2011.

Conner M., The new university library. Four case studies, Chicago: ALA Editions 2014.

Cooperman L., The art of teaching online. How to start and how to succeed as an online instructor, Kidlington: Chandos Publishing/Elsevier 2018.

Crisp R.J., Social psychology. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press 2015.

Czang H.C., Gotowy li biblioteki k bolszim pieremienam, w: Bibliotecznoje dieło za rubieżom – 2016, Moskwa: Paszkow dom 2017, s. 6–13.

Czudinowa W., Biblioteki na piereputie: prognozy, tendencji, issledowanija, w: Socjołog i psichołog w bibliotekie, t. 10, Moskwa: Rossijskaja gosudarstwiennaja biblioteka dla mołodieżi 2016, s. 74–88.

Dasgupta S., Computer science. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press 2016.

Devine J., Egger-Sider F., Going beyond Google again. Strategies for using and teaching the invisible web, London: Facet Publishing 2014.

Diener E., Happiness is a virtue: good for you and good for the world, w: Scientists making a difference, New York: Cambridge University Press 2016, s. 345–348.

Doliński D., Uwikłanie w dialog jako metatechnika wpływu społecznego, w: Nowe idee w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009,

s. 239–255.

Elliot K.C., A tapestry of values. An introduction to values in science, New York: Oxford University Press 2017.

Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2011.

Floridi L., The 4th resolution. How the infosphere is reshaping human reality, Oxford: Oxford University Press 2014.

Ford N., Introduction to information behaviour, London: Facet Publishing 2015.

Galuzzi A., Libraries and public perception. A comparative analysis of the European press, Oxford: Chandos Publishing/Elsevier 2014.

Gidley J.M., The future. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press 2017.

Glassman M., Educational psychology and the internet, New York: Cambridge University Press 2016.

Goldin I., Development. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press 2018.

Gorman M., Our enduring values revisited, Chicago: ALA Editions 2015.

Horrigan J.B., Libraries 2016, Washington: Pew Research Center 2016 [dokument elektroniczny].

IFLA trend report 2016 update, The Hague: IFLA 2016 [dokument elektroniczny].

Johannsen C.G., Staff-less libraries. Innovative staff design, Kidlington: Elsevier/ Chandos Publishing 2017.

Kahneman D., Heuristics and biases, w: Scientists making a difference, New York: Cambridge University Press 2016, s. 171–174.

The knowledge future: intelligent policy choices for Europe 2050. A report to the European Commission, Brussels: European Union 2015 [dokument elektroniczny].

Kowalik-Conder A., Rozwijanie umiejętności ucznia z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w liceum – wyniki badań, w: Człowiek – media – edukacja, Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017, s. 103–110.

Levenson M., The humanities and everyday life, Oxford: Oxford University Press 2017.

Lewicka M., Bańka A., Psychologia środowiskowa, w: Psychologia, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008, s. 497–544.

Nichols T., The death of expertise, New York: Oxford University Press 2017.

Pateman J., Willimet K., Developing community-led public libraries. Evidence from the UK and Canada, Farnham: Ashgate Publishing Limited 2013.

Perini M., The academic librarian as blended professional. Reassessing and redefining the role, Oxford: Elsevier/Chandos Publishing 2016.

Pirlet C., Wirag A., Towards a „neutral” bond of cognitive and affective narratology, w: Cognitive literary science. Dialogues between literature and cognition, New York: Oxford University Press 2017, s. 35–53.

Radwański A., Antyporadnik czyli jak nie należy używać komputera w małej bibliotece. Poradnik. Warszawa: Wydawnictwo SBP 2016.

Rankin C., Library place and space transformation – designed for the digital natives, w: Library services for children and young people. Challenges and opportunities

in the digital age, London: Facet Publishing 2012, s. 159–182.

Rawinskij D., Biblioteki i grażdanskoje obszczestwo: izuczaja zarubieżnyj opyt, Sankt Peterburg: Rossijskaja nacjonalnaja biblioteka 2013.

Sheikh H., Mills K., Meeting the needs of library users on the mobile web, w: M-libraries 3. Transforming libraries with mobile technology, London: Facet Publishing

, s. 159–168.

Sierowa O., Arbitry usług biblioteki (po materiałam ankietowanija), w: Nacjonalnaja biblioteka i jeje czitatiel: problemy transformacji, Sankt Peterburg: Rossijskaja nacjonalnaja biblioteka 2016, s. 58–71.

Sokołowa T., Sowremiennyj połzowatiel o bibliotecznom komforcie (na primierie Rossijskoj nacjonalnoj biblioteki), w: Nacjonalnaja biblioteka i jeje czitatiel: problemy transformacji, Sankt Peterburg: Rossijskaja nacjonalnaja biblioteka 2016, s. 118–122.

Standard pro dobry knihovni fond, Praha: Narodni knihovna Ćeske republiki, Knihvnicky institut 2017.

The state of America’s libraries 2016. A report from American Library Association, Chicago: ALA 2016 [„American Libraries” special issue – dokument elektroniczny].

Sternberg R., What makes a psychological scientist „emitent”, w: Scientists making a difference, New York: Cambridge University Press 2016, s. 3–7.

Strykowski W., Socha R.M., Wpływ technologii informacyjnej na zmianę paradygmatów dydaktyki, w: Człowiek – Media – Edukacja, Dąbrowa Górnicza: Wyższa

Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 2017, s. 195–202.

Suchorukowa K., Teoria i praktika gosudarstwiennoj bibliografii, w: Rossijskaja kniżna pałata: sławnoje proszłoje i nadiożnoje buduszczeje, Moskwa: ITAR-TASS 2017,

s. 47–60.

Susskind R., Susskind D., The future of the professions. How the technology will transform the work of human experts, Oxford: Oxford University Press 2017.

Tang Y., Brain-baised learning and education. Principles and practice, Amsterdam–London: Elsevier–Academic Press 2017.

Thomas G., Education. A very short introduction, Oxford: Oxford University Press 2013.

Tetienow S., Licznostnyje priedpocztienija bibliotekaria kak faktor obszczenija s czitatielami, w: Socjołog i psichołog w bibliotekie, t. 10, Moskwa: Rossijskaja gosudarstwiennaja biblioteka dla mołodieżi 2016, s. 103–107.

Tomaiuolo N., U-content. The information professional’s guide to user-generated content, Medford: Information Today Inc. 2012.

Welf T. van der, Welf B. van der, Paradoks otbora w cifrowuju epochu, w: Bibliotecznoje dieło za rubieżom – 2016, Moskwa: Paszkow dom 2017, s. 88–116.

Werla M., Przyjaciele bibliotek cyfrowych 2017. Raport z analizy źródeł ruchu wybranych polskich bibliotek cyfrowych, Poznań: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 2018 [dokument elektroniczny].

Wiegand W.A., Part of our lives. A people’s history of the American public library, New York: Oxford University Press 2015.

Wojciszke B., Sprawczość i wspólnotowość jako podstawowe wymiary spostrzegania świata społecznego, w: Nowe idee w psychologii, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2009, s. 256–273.

Wojciszke B., Doliński D., Psychologia społeczna, w: Psychologia, t. 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008, s. 293–447.

Zimmermann J., Hermeneutics. A very short introduction, Oxford: Oxford University

Press 2015.