Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Bibliotekarz – biblioteka – historia, red. Andrzej Wałkówski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 282. ISBN 978-83-65741-15-8 (Propozycje i materiały)

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski

Jacek Wojciechowski, em. prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie