Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2018, s. 362 (tom 1, ISBN 978-83-8084-181-9), s. 343 (tom 2, ISBN 978-83-8084-183-3), s. 306 (tom 3, ISBN 978-83-8084-185-7)

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Justyna Łopaczyk, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Justyna Łopaczyk, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Łopaczyk, J. (2019). Prasa dla dzieci i młodzieży 1824–1918. Biblioteka, (23(32), 379-391. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.20