Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient
PDF

Słowa kluczowe

zbiór masoński Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pieśni wolnomularskie XVIII wieku
Ludwik XV
Jacques-Cristophe Naudot
Michel Procope-Couteaux
Nicolas Regnesson

Jak cytować

Grażyńska, I. . (2019). Utwory pisane prozą i wierszem, do użytku Towarzystwa Wolnomularzy z Lorient. Biblioteka, (23(32), 209–220. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.8

Abstrakt

Znajdujące się obecnie w Collegium Martineum UAM zbiory masońskie wciąż zaskakują swoją unikalnością. W toku ich opracowywania znaleziono niezwykły rękopis XVIII-wieczny przedstawiający spuściznę francuskich pieśni wolnomularskich z okresu panowania Ludwika XV, napisany przez anonimowego autora. W wyniku analizy rękopisu udało się zidentyfikować: okres, kiedy został zapisany, śpiewniki, z których pochodzi większość tekstów, autorów dwóch pieśni i przewidywane miejsce warsztatu jego składania oraz autora 27 cennych rycin, którymi jest ozdobiony rękopis, czyli założyciela słynnej sieci grawerów w Paryżu w XVII wieku. Rękopis zachwyca techniką składania i równocześnie otwiera pole dla historyków muzyki wolnomularskiej do dalszych poszukiwań w zbiorach muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

https://doi.org/10.14746/b.2019.23.8
PDF

Bibliografia

Bulletin du Centre de recherche du chateau de Versailles: Societes de cour en Europe, XVIe–XIXe siecle, https://journals.openedition.org/crcv/13277 [dostęp 2.11.2019].

Dictionnaire encyclopédique du livre sous la direction de Pascal Fauché, Paris: Editions du Cercle de la Librairie 2002–2005; t. 1, s. 746–747; t. 3, s. 516–518.

Grażyńska I., Katalog druków w języku francuskim w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, https://core.ac.uk/display/32283195 [dostęp: 2.11. 2019]. La musique de loge: une longue histoire d’émotions, http://www.ledifice.net/6003-9.html [dostęp: 24.05.2019].

Karpowicz A., Geneza i zawartość druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, „Biblioteka” 2006, nr 10 (19), s. 27–49.

Michel Procope-Couteaux, https://data.bnf.fr/fr/12105827/michel_procope-couteaux/; https://fr.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_Procope [dostęp 2.11.2019].

[Pérau, Gabriel-Louis], L’Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé, À Amsterdam: [Catuffe; Haag: Néaulme] 1745, s. [3–5].

Musée virtuel de la musique maçonnique: Chansons notées de la très vénérable Confrérie des Francs Maçons, précédées de quelques pièces de poésie […], le tout recueilli et mis en ordre par Fr. Naudot, [s.l.] 1737, http://mvmm.org/c/docs/jer1752_083.html [dostęp: 24.05.2019].

Wichrowska E., Polska poezja wolnomularska w XVIII i na początku XIX wieku, Warszawa: Klio 1992, s. 24–25.