Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design, Cambridge, MA, Kidlington: Chandos Publishing 2017, s. 190 (Chandos Information Professional Series, 2052-210X). ISBN 978-0-08-101923-8 (print), 978-0-08-101924-5 (online)

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Hanna Andruszko, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Hanna Andruszko, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Andruszko, H. (2019). Carl Gustav Johannsen, Staff-less Libraries. Innovative staffing design. Biblioteka, (23(32), 369-378. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.19