Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań: Biblioteka Uniwersytecka 2019, s. 771. ISBN 978-83-60961-20-9

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski

Jacek Wojciechowski, em. prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie