Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2018, s. 292. ISBN 978-83-65741-17-2 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka)

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski, Kraków

Jacek Wojciechowski, em. prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jak cytować
Wojciechowski, J. (2019). Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska- -Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej, Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Biblioteka, (23(32), 361-367. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.18