Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja. Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga, red. Zdzisław Gębołyś, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2019, s. 280. ISBN 978-83-8018-226-4

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski

Jacek Wojciechowski, em. prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jak cytować
Wojciechowski, J. (2019). Wokół „Katechizmu biblioteki” Paula Ladewiga. Biblioteka, (23(32), 349-352. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.16