Treść głównego artykułu

Abstrakt

Od momentu, gdy w polskich bibliotekach zaczęto wprowadzać zintegrowane, zautomatyzowane systemy biblioteczne – minęło już ponad dziesięć lat. W ciągu tego czasu zaobserwowano olbrzymi rozwój technologii informacyjnych powodujący upgrade bazy, nowe wersje i uaktywnianie nowych funkcji programów bibliotecznych. Użytkowników Horizona czeka wkrótce wdrożenie innowacyjnego systemu Symphony (Rome). Artykuł prezentuje jego specyfikację zaprezentowaną podczas konferencji użytkowników systemów firm Sirsi i Dynix, która odbyła się w Barcelonie w maju 2007 roku. Artykuł ma również pobudzić dyskusję – jakiego systemu bibliotecznego potrzebują biblioteki XXI wieku. W jakim programie pracować chcą bibliotekarze, jak zmodyfikować opcje modułów, by dostosowywać je do aktualnych zmian na rynku, nowych technologii oraz wciąż rosnących potrzeb bibliotek i ich użytkowników.

Słowa kluczowe

Symphony SirsiDynix Horizon Systemy biblioteczne Komputeryzacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Karwasiński, P. (2007). One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?. Biblioteka, (11(20), 101-115. https://doi.org/10.14746/b.2007.11.6