Nr 11(20) (2007)
Pełny numer
Untitled ()

Materiały i rozprawy

Renata Wilgosiewicz - Skutecka
11-27
Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.1
PDF
Ryszard Nowicki
29-44
Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.2
PDF
Małgorzata Głowacka - Helak
45-61
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.3
PDF
Artur Jazdon
63-84
Biblioteka mojego wieku – czyli jaka?
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.4
PDF
Jacek Wojciechowski
85-99
Książka w środowisku lokalnym i regionalnym
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.5
PDF
Piotr Karwasiński
101-115
One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.6
PDF
Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon
117-137
Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002 - 2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.7
PDF
Katarzyna Pilitowska
139-151
Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.8
PDF
Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
153-167
Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.8.a
PDF