Opublikowane: mar 30, 2007

Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w.

11-27 Renata Wilgosiewicz - Skutecka
225

Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

29-44 Ryszard Nowicki
167

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia

45-61 Małgorzata Głowacka - Helak
166

Biblioteka mojego wieku – czyli jaka?

63-84 Artur Jazdon
220

Książka w środowisku lokalnym i regionalnym

85-99 Jacek Wojciechowski
161

One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę?

101-115 Piotr Karwasiński
176

Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002 - 2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce

117-137 Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon
193

Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki

139-151 Katarzyna Pilitowska
163

Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim

153-167 Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska
226