Pressto.

Nagłowek strony

Nr 11(20) (2007)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma Untitled ()

Spis treści

Materiały i rozprawy

Komu było dedykowane dzieło Gwagnina Sarmatiae Europeae descripto? - rozwiązanie zagadki znanego polonicum XVI w. PDF
Renata Wilgosiewicz - Skutecka 11-27
Fragment księgozbioru Ponińskich z Kościelca w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy PDF
Ryszard Nowicki 29-44
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu i Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1919-1953. Od współpracy do przyjaznego współistnienia PDF
Małgorzata Głowacka - Helak 45-61
Biblioteka mojego wieku – czyli jaka? PDF
Artur Jazdon 63-84
Książka w środowisku lokalnym i regionalnym PDF
Jacek Wojciechowski 85-99
One vision, one platform, one company – power of one. Czy nowy system biblioteczny zrewolucjonizuje bibliotekę? PDF
Piotr Karwasiński 101-115
Analiza wskaźników funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za lata 2002 - 2006, dla potrzeb projektu standaryzacji działań bibliotek naukowych w Polsce PDF
Hanna Wesołowska -Mis, Artur Jazdon 117-137
Wykorzystanie metod programowania neurolingwistycznego (NLP) w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki PDF
Katarzyna Pilitowska 139-151
Repozytorium instytucjonalne jako czynnik wspomagający rozwój nauki w środowisku akademickim PDF
Małgorzata Rychlik, Emilia Karwasińska 153-167

Miscellanea

Najciekawsze druki ze zbiorów masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Konstytucja Andersona PDF
Andrzej Karpowicz 169-173
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w latach 1939 - 1945. Przyczynek do historii PDF
Renata Piejko 175-182
Zintegrowane interdyscyplinarne zarządzanie informacją na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą PDF
Hans Gerd Happel 183-195
Hasło korporatywne w czasopismach - zarys problematyki PDF
Anna Szatkowska 197-215

Recenzje

Małgorzata Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2007. Seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka PDF
Piotr Nowak 217-220
Bożena Koredczuk, Początki teorii bibliologii. Dictionnaire raisonné de bibliologie (1802 - 1804) Gabriela Etienne’a Peignota. Analiza i recepcja, Wrocław 2005 PDF
Danuta Wańka 221-224

Wspomnienie i Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2006 PDF
Artur Jazdon 231-259
Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno-informacyjnym UAM za rok 2006 PDF
Danuta Czaja 261-293


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo