Małgorzata Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2007. Seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka
PDF

Jak cytować

Nowak, P. (2007). Małgorzata Kowalska, Dygitalizacja zbiorów bibliotek polskich. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 2007. Seria: Nauka-Dydaktyka-Praktyka. Biblioteka, (11(20), 217–220. https://doi.org/10.14746/b.2007.11.13
https://doi.org/10.14746/b.2007.11.13
PDF