Treść głównego artykułu

Abstrakt

Recenzja: Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, 197), s. 199. ISBN 978-83-65741-56-1

Słowa kluczowe

recenzja

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jacek Wojciechowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jacek Wojciechowski, em. prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Jak cytować
Wojciechowski, J. (2021). Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, 197), s. 199. ISBN 978-83-65741-56-1. Biblioteka, (25 (34), 295-302. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.17