Nr 25 (34) (2021)

Artykuły

Redakcja Czasopisma
7-9
Od Redakcji
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.1
PDF
Łukasz Nowak
13-28
XV-wieczny odpis psalterium abbreviatum z kodeksu Jakuba z Kowalewic (BU Rkp. 1746)
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.2
PDF
Jakub Łukaszewski
29-77
Szyfr Jana Żdżarowskiego (-1551) na tle metod kryptograficznych używanych w Polsce pierwszej połowy XVI w.
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.3
PDF
Justyna Kiliańczyk-Zięba
79-106
Słowo i obraz jako budulec książki do wrożb. O strategiach protoemblematycznych w staropolskim sortilegium Stanisława z Bochnie
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.4
PDF
Laura Kreigere-Liepiņa
107-125
Polskie książki o proweniencji jezuickiej z biblioteki kolegium jezuickiego w Rydze (1583–1621) w kontekście dziedzictwa kulturalnego i historycznego Polski i Łotwy
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.5
PDF (English)
Peter Sjökvist
127-140
Literackie łupy wojenne w Uppsali w praktyce – teologia kontrowersyjna
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.6
PDF (English)
Lenka Veselá, Jindřich Marek
141-149
Historia książki w Czechach do roku 1800 online
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.7
PDF (English)
Matthias Barełkowski
151-169
Niemieckie gazety i czasopisma w krajobrazie prasowym Poznania i Wielkopolski przed rokiem 1918. Przyczynek do zbadania ciekawej grupy źródeł
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.8
PDF
Jan Baumgart
171-200
Losy Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1939–1947 ze wstępem i w opracowaniu Norberta Delestowicza
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.9
PDF
Maria A. Jankowska
201-213
Cyfrowa humanistyka w bibliotece akademickiej – tworzenie narracji za pomocą informacji przestrzennej
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.10
PDF (English)
Anna Wałek
215-231
Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie – nowe zadania bibliotek akademickich na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.11
PDF
Małgorzata Rychlik
233-246
Publikowanie otwarte społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.12
PDF
Aneta Drabek, Magdalena Bemke-Świtilnik
247-261
Rady naukowe czasopism – czego się możemy o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.13
PDF

Recenzje

Jakub Łukaszewski
265-280
Michał Spandowski, Catalogue of Incunabula in the National Library of Poland, in collaboration with Sławomir Szyller, description of bookbindings prepared by Maria Brynda, translation: Elżbieta Olechowska, vol. I, Warszawa: Biblioteka Narodowa 2020, s. 694 [1]. ISBN 978-83-7009-833-6
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.14
PDF
Artur Jazdon
281-286
Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939).
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.15
PDF
Diana Szary-Matuszkowiak
287-293
Leah Price, What we talk about when talk about books, Nowy Jork: Basic Books 2019, s. 215. ISBN 978-0-465-04268-5
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.16
PDF
Jacek Wojciechowski
295-302
Big Data w humanistyce i naukach społecznych, redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka, 197), s. 199. ISBN 978-83-65741-56-1
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.17
PDF
Maja Wojciechowska
303-306
W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych, red. Stanisława Kurek-Kokocińska, Anna Tokarska, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2021, s. 248. ISBN 978-83-8220-157-4
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.18
PDF
Jacek Wojciechowski
307-309
Wiesława Budowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda, Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP 2020 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 187. ISBN 978-83-65741-61-5
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.19
PDF
Aleksandra Mikołajska
311-323
Małgorzata Kisilowska, Biblioteki publiczne w kryzysie: doświadczenie pierwszego etapu pandemii, Warszawa: SBP 2021 (Nauka – Dydaktyka – Praktyka), s. 276. IS BN 978-83-65741-69-1
https://doi.org/10.14746/b.2021.25.20
PDF