Literackie łupy wojenne w Uppsali w praktyce – teologia kontrowersyjna
PDF (English)

Słowa kluczowe

polemika teologiczna
Robert Bellarmin/Roberto Bellarmino
literackie zdobycze wojenne
Uniwersytet w Uppsali
rozprawy naukowe

Jak cytować

Sjökvist, P. (2021). Literackie łupy wojenne w Uppsali w praktyce – teologia kontrowersyjna. Biblioteka, (25 (34), 127–140. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.6

Abstrakt

Konflikty religijne znajdowały swoje odzwierciedlenie nie tylko na polach bitew wieku siedemnastego, ale rozgrywały się w znacznie szerszym kontekście. Dostrzegamy je także w propagandzie, poezji, kazaniach czy dyskursie akademickim. Kiedy łupy wojenne z bibliotek katolickich w Polsce przywiezione przez wojska szwedzkie zostały przekazane luterańskiemu uniwersytetowi w Uppsali, wiele z książek uznano za mało wartościowe. Książki o proweniencji katolickiej zdecydowano się składować oddzielnie, z dala od ‘zdrowej i czystej’ literatury myśli reformacji  luterańskiej umieszczonej w pierwszym budynku uniwersytetu. Artykuł przedstawia w jaki sposób posiadane katolickie teksty okazały się czasami użyteczne, przynajmniej na polu teologii polemicznej. W rzeczy samej, po przybyciu zbiorów z Braniewa i Fromborku do Uppsali, nauczanie na uniwersytecie przyjęło coraz bardziej anty-katolicki kurs, w szczególności jak się zdaje wobec doktrynalnych przekonań reprezentowanych przez Roberta Bellarmina.

 

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.6
PDF (English)

Bibliografia

Annerstedt C., Upsala universitetsbiblioteks historia intill år 1702, Stockholm: P.A. Norstedt, 1894.

Bellarmine R., De controversiis Christianae fidei…, vol. 1:5, Ingolstadt: Sartorius, 1587.

Helander H., Neo-Latin Literature in Sweden in the Period 1620–1720: Stylistics, Vocabulary and Characteristic Ideas, Uppsala: Uppsala Universitet, 2004.

Hornwall G., Uppsala universitetsbiblioteks äldsta uppställnings- och klassifikationssystem, “Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen” 1969, 56.

Luther M., Von der Widdertauffe an zween Pfarherrn, ein Brieff…, Wittenberg: Lufft, 1528.

Sellberg E., Kyrkan och den tidigmoderna staten. En konflikt om Aristoteles, utbildning och makt, Stockholm: Carlsson, 2010.

Sjökvist P., Litterära krigsbytens öden i Sverige (‘Destinies of Literary War Booty in Sweden’), “Biblis” (Våren 2020), 89, pp. 20–26.

Sjökvist P., The Music Theory of Harald Vallerius. Three Dissertations from 17-the Century Sweden, Uppsala: Uppsala Universitet, 2012.

Sjökvist P., On the Order of the Books in the First Uppsala University Library Building, “Journal of Jesuit Studies” 2019, 6, pp. 315–326.

Trypućko J., The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo Held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali, eds. M. Spandowski and S. Szyller, Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek; Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2007.

Upsala universitets historia. Bihang I. Handlingar 1477–1654, ed. C. Annerstedt, Uppsala: W. Schultz, 1877.

Walde O., Storhetstidens litterära krigsbyten, vol. 1, Uppsala: Almqvist och Wiksells boktryck., 1916.

Wallius Laurentius Olai, Decretum super vexationes humanitatis fere omnis expertes, [Uppsala] 1633.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio de Antichristo magno, qui est Romanus pontifex…, Uppsala 1628.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio de aequivocatione Jesuitica…, Uppsala 1629.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio prima, de nominali definitione antichristi magni, qui est papa Romanus…, Uppsala 1629.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio secunda, de Papistica religione deserenda…, Uppsala 1635.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio prior, de aequivocis Iesuitarum juramentis…, Uppsala 1630.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio prior [–posterior] de aequivocatione Jesuitica in specie…, Uppsala 1630.

Wallius Laurentius Olai (praeses), Disputatio prima [–tertia], Roberti Bellarmini libro 1 [–3] de verbo Dei, opposita…, Uppsala 1635 [–1636].

Wallius Laurentius Olai (praeses), Miaephoniae Papisticae disputatio prima [–quarta]…, Uppsala 1637.

Unprinted sources

Johannes Botvidi, inventory of Riga Jesuit College, Uppsala University Library, U 271.

Catalogue of Uppsala University Library’s Bibliotheca superior, Bibl. Arkiv K2.

Catalogue of Uppsala University Library’s Bibliotheca inferior, Bibl. Arkiv K3.

Jonas Columbus, Manuscript at Linköping Diocese Library, W 28. Apograph at Uppsala University Library, R 383.