Rady naukowe czasopism – czego się możemy o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?
PDF

Słowa kluczowe

rada naukowa
czasopismo naukowe
nota redakcyjna

Jak cytować

Drabek, A., & Bemke-Świtilnik, M. (2021). Rady naukowe czasopism – czego się możemy o nich dowiedzieć z not redakcyjnych?. Biblioteka, (25 (34), 247–261. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.13

Liczba wyświetleń: 458


Liczba pobrań: 245

Abstrakt

W społeczności naukowców członkostwo w radzie naukowej czasopisma jest cenione, nawet jeżeli faktyczna rola rad naukowych w poszczególnych czasopismach nie jest przejrzysta. Informacja o radzie naukowej jest istotna dla potencjalnych autorów, twórców baz danych i jednostek finansujących czasopisma. Przyjęto, że (oprócz strony WWW) nota redakcyjna (ang. editorial) może być miejscem komunikowania informacji o radzie naukowej czasopisma. W celu zweryfikowania tego założenia posłużono się metodą narracyjnego przeglądu literatury, z elementami przeglądu systematycznego. Przeprowadzono dyskusję na temat not redakcyjnych – definicji, roli i autorstwa tych tekstów. W bazach Scopus i Web of Science Core Collection wyszukano noty redakcyjne, które następnie zostały przeanalizowane ze względu na prezentowaną w nich tematykę odnośnie do rad naukowych czasopism. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono duży potencjał not redakcyjnych w przedmiotowym zakresie. Noty redakcyjne były i są wykorzystywane przez redakcje do informowania o radach naukowych czasopism. Tematykę not opisano na przykładzie cyklu życia rady naukowej czasopisma. Przedstawiono także katalog kilkudziesięciu tematów w badanym zakresie. Katalog ten stanowi wartość dodaną niniejszej pracy i może być przydatny redakcjom i wydawcom czasopism w planowaniu rozwoju czasopisma.

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.13
PDF

Bibliografia

Cheung C.K., Audience matters: a study of how authors select educational journals, „The Asia-Pacific Education Researcher” 2008, nr 2, s. 191–201.

Drabek A., Bemke-Świtilnik M., Międzynarodowe czy krajowe? Analiza bibliometryczna polskich czasopism pedagogicznych, „Forum Pedagogiczne” 2021, nr 1, s. 29–49. DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2021.1.03.

Drabek A., Bemke-Świtilnik M., Polskie czasopisma naukowe w świetle wybranych elementów oceny stosowanych w międzynarodowych bazach danych, w: Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego: nowe obszary działania. Materiały Jubileuszowej Konferencji Biblioteki Głównej AGH z okazji obchodów 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Kraków 12–13 września 2019 r., red. A. Podrazik, J. Stanek-Kapcia, M. Urbaniec, Kraków 2020, s. 107–132.

Dyer O., Journal retracts article for plagiarism after editorial board members resign in protest, „BMJ” 2018, t. 360, z. 1386. DOI: 10.1136/bmj.k1386.

Falagas M.E., Alexiou V.G., The top-ten in journal impact factor manipulation, „Archivum Immunologiae et herapiae Experimentalis” 2008, t. 56, z. 4, s. 223–226.

Fontanarosa P.B, Guidelines for Writing Effective Editorials, „JAMA” 2014, t. 311, z. 21, s. 2179–2180. DOI: 10.1001/jama.2014.6535.

Giannoni D.S., Medical writing at the periphery: The case of Italian journal editorials, „Journal of English for Academic Purposes” 2008, t. 7, z. 2, s. 97–107.

Giannoni D.S., Popularizing features in English journal editorials, „English for Specific Purposes” 2008, t. 27, z. 2, . 213. DOI: 10.1016/j.esp.2006.12.001.

Kassirer J.P., Angell M., Controversial journal editorials, „The New England Journal of Medicine” 1997, t. 337, z. 20, s. 1460–1461.

Mazov N.A., Gureyev V.N., Metelkin D.V., Bibliometric Indicators of Scientific Journals and Editorial Board Members (Based on the Example of Russian Journals on Earth Sciences), „Scientific and Technical Information Processing” 2018, t. 45, z. 4, s. 271–281. DOI: 10.3103/S0147688218040123.

Moed H.F., Van Leeuwen T.N., Improving the accuracy of Institute for Scientific Information’s journal impact factors, „Journal of the American Society for Information Science” 1995, t. 46, z. 6, s. 461–467. DOI: 10.1002/(sici)1097-4571(199507)46:6<461::aid-asi5>3.0.co;2-g.

Morria J.M., Images of Community in Scientific Texts: A Grid/Group Approach to the Analysis of Journal Editorials, „Sociological Inquiry” 1988, t. 58, z. 3, s. 240–260. DOI: 10.1111/j.1475-682X.1988.tb01060.x.

Orłowska A., Mazur Z., Łaguna M., Systematyczny przegląd literatury. Na czym polega i czym różni się od innych przeglądów?, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2017, t. 7, s. 350–363.

Sabaj O., González C., Seis propósitos comunicativos del discurso del editor de las revistas científicas, „DELTA: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada” 2013, t. 29, nr 1, s. 59–78. DOI: 10.1590/S0102-44502013000100003.

Salager-Meyer F., Market-place, self-confidence and criticism in medical editorials, „Revista Canaria de Estudios Ingleses” 2002, t. 44, s. 65–78.

Scheckler W.E., A realistic journal reading plan: The cornerstone of continuing medical education, „JAMA” 1982, t. 248, z. 16, s. 1987–1988.

Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/nota-redakcyjna;2490946.html [dostęp: 22.07.2021].

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997.

Teixeira da Silva J.A., Al-Khatib A., How are Editors Selected, Recruited and Approved?, „Science and Engineering Ethics” 2017, t. 23, z. 6, s. 1801–1804.

Wróblewski A.K., Ostrożnie z tym współczynnikiem, „Forum Akademickie” 1998, nr 7–8, s. 52–53