Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939).
PDF

Słowa kluczowe

recenzja

Jak cytować

Jazdon, A. (2021). Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939). Biblioteka, (25 (34), 281–286. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.15

Abstrakt

Recenzja: Beata Żołędowska-Król, Rozwój myśli księgoznawczej i bibliotekoznawczej w świetle czasopism naukowych i fachowych wydawanych na terenie ziem polskich (1901–1939).

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.15
PDF