Cyfrowa humanistyka w bibliotece akademickiej – tworzenie narracji za pomocą informacji przestrzennej
PDF (English)

Słowa kluczowe

cyfrowa humanistyka
wizualizacja
projekty kartografii cyfrowej
biblioteki akademickie
University of California Los Angeles
UCLA Library
mapy drukowane i cyfrowe
dane przestrzenne i czasowe (czasoprzestrzenne)
GIS
narracja typu story map
ArcGISOnline
narzędzia samodzielnej pomocy
narzędzia do samodzielnej pracy
upodmiotowienie użytkowników

Jak cytować

Jankowska, M. A. (2021). Cyfrowa humanistyka w bibliotece akademickiej – tworzenie narracji za pomocą informacji przestrzennej. Biblioteka, (25 (34), 201–213. https://doi.org/10.14746/b.2021.25.10

Abstrakt

Cyfrowa nauka i presja na wykorzystanie cyfrowych narzędzi i metod w badaniach naukowych, nauczaniu czy wydawaniu publikacji naukowych stają się coraz bardziej zauważalną tendencją w naukach humanistycznych. Bibliotekom akademickim, pojmowanym jako laboratoria dla badaczy działających w dziedzinach humanistycznych (Christine Borgman), nie pozostaje więc nic innego, jak nadążyć za tymi zmianami. Humanistyka cyfrowa (HC) stała się istotnym obszarem bibliotekarstwa, a zapotrzebowanie na bibliotekarzy posiadających umiejętności i wiedzę potrzebne do tworzenia i zarządzania metadanymi, zarządzania cyfrowymi repozytoriami, organizacji informacji, zarządzania prawami własności intelektualnej, przechowywania i wizualizacji danych – zwiększa się niezmiennie. Artykuł koncentruje się na angielskojęzycznej literaturze przedmiotu przedstawiającej wizualizację danych przestrzennoczasowych w projektach HC poprzez bogaty zestaw narracji obejmujący teksty, interaktywne mapy oraz usługi z aktywnym monitorowaniem danych przestrzennych w kartografii cyfrowej. Na przykładzie projektów wykorzystujących kartografię cyfrową, opracowanych i zastosowanych w dużej bibliotece akademickiej, artykuł przedstawia, w jaki sposób wizualizacje danych przestrzennych i czasowych mogą być zastosowane w bibliotece akademickiej w celu promowania i informowania o zbiorach kartograficznych, którymi zainteresowani są badacze HC, oraz w jaki sposób biblioteka może dostarczyć swoim użytkownikom narzędzi do samodzielnej pracy.

https://doi.org/10.14746/b.2021.25.10
PDF (English)

Bibliografia

American Academy of Arts and Sciences. Bachelor’s Degrees in the Humanities. Humanities Indicators, 2021, https://tinyurl.com/bdh8dw93 [accessed: 24.06.2021].

Borgman Ch.L., The digital future is now: A call to action for the humanities, “Digital Humanities Quarterly” 2009, 3 (4), https://tinyurl.com/25zpjn43 [accessed: 22.06.2021].

Burdick A., Drucker J., Lunenfeld P., Presner T., Schnapp J., Digital Humanities, Cambridge, MA: MIT Press, 2012.

Drucker J., Visualization and interpretation: Humanistic approaches to display, MIT Press 2020.

Fitzparick K., The humanities, done digitally, “Chronicle of Higher Education” 2011, 57 (36), B26.

Gold M.K. (ed.), Debates in the digital humanities, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2012, https://tinyurl.com/3yuwctxm [accessed: 22.06.2021].

Heppler J.A., How people define digital humanities. What is digital humanities?, 2017, March 8, http://whatisdigitalhumanities.com [accessed: 22.06.2021].

Mathews B., Think like a startup: A white paper to inspire library entrepreneurialism, 2012, April 11, https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/18649 [accessed: 22.06.2021].

Poremski M.D., Evaluating the landscape of digital humanities librarianship, “College and Undergraduate Libraries” 2017, 24 (2–4), pp. 140–154. DOI: http://doi.org/10.1080/10691316.2017.1325721.

Posner M., Digital humanities 101: Introduction to digital humanities, 2016, http://miriamposner.com/classes/dh101f16/ [accessed: 22.06.2021].

Posner M., Introduction to digital humanities, 2017, http://miriamposner.com/classes/dh101f17/ [accessed: 22.06.2021].

Posner M., What are some challenges to doing DH in the Library? Miriam Posner’s Blog, 2012, August 10, http://miriamposner.com/blog/what-are-some-challenges-todoing-dh-in-the-library/ [accessed: 22.06.2021].

Schaffner J., Erway R., Does every research library need a Digital Humanities Center?, Dublin, Ohio: OCLC Research, 2014, https://tinyurl.com/bddyxday [accessed: 22.06.2021].

Sula C.A., Digital humanities and libraries: A conceptual model, “Journal of Library and Administration” 2013, 53 (1), pp. 10–26. DOI: http://doi.org/10.1080/01930826.2013.756680.

Thiede M., Preservation in practice: A survey of the New York City digital humanities researchers, “In the Library with the Lead Pipe” 2017, May 17, https://tinyurl.com/375n79t9 [accessed: 22.06.2021].