Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie działań poprzedzających wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej (PK). Działania, których skutkiem było przyjęcie otwartego mandatu na PK, obejmowały m.in.: przygotowanie infrastruktury informatycznej – w tym utworzenie Repozytorium PK, opracowanie dokumentów prawnych, udostępnienie rozpraw doktorskich, wprowadzenie otwartych licencji dla czasopism naukowych wydawanych na PK, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie OA. Prace te realizowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach rządowych oraz na podstawie praktycznych rozwiązań zrealizowanych w instytucjach naukowych. Konsekwencją tych działań było wprowadzenie, na mocy zarządzenia Rektora PK z dnia 22 marca 2019 roku, Polityki Otwartego Dostępu na PK. W podsumowaniu omówiono również dane przedstawione w pierwszym Raporcie z realizacji Polityki Otwartego Dostępu na Politechnice Krakowskiej.

Słowa kluczowe

instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu otwarta nauka otwarty mandat Politechnika Krakowska Repozytorium PK Biblioteka PK publikacje naukowe otwarte udostępnianie Open Access OA

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Marek M. Górski, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Marek M. Górski, mgr, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biblioteka

Dorota Buzdygan, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Dorota Buzdygan, mgr, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biblioteka

Dorota Lipińska, Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Dorota Lipińska, mgr, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Biblioteka

Jak cytować
Górski, M. M., Buzdygan, D., & Lipińska, D. (2020). Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej. Biblioteka, (24 (33), 257-276. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.9

Referencje

 1. Opracowania
 2. Buzdygan D., Górski M.M., Jak biblioteka może wspierać reputację naukową uczonych i zespołów badawczych, w: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2015, s. 101–118, http://dx.doi.10.18778/8088-191-4.08 [dostęp: 11.11.2020].
 3. Kępski P., Polityka Otwartego Dostępu w Polsce. Rekomendacje MNiSW, 26 czerwca 2017 roku, https://www.ifj.edu.pl/library/open-access/materials/Kepski.pdf [dostęp: 4.06.2020].
 4. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce, MNiSW, https://www.gov.pl/web/nauka/dokumenty-na-temat-otwartego-dostepu [dostęp: 4.06.2020].
 5. Polityka Otwartego Dostępu Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/static/43234 [dostęp: 8.06.2020].
 6. Radzicka J., Sprawozdanie z seminarium „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, „Biuletyn EBIB” 2016, nr 7 (169), http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/180/176 [dostęp: 17.06.2020].
 7. Sójkowska I., Gruenpeter N., Polityki otwartości w Polsce, https://tinyurl.com/4mv8nuyp [dostęp: 8.06.2020].
 8. Akty prawne
 9. Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 21 grudnia 2016 r. nr 106/o/12/2016 w sprawie wzorów ankiet okresowej oceny nauczycieli akademickich, http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=2295 [dostęp: 8.06.2020].
 10. Zalecenie Komisji (UE) 2018/790 z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz jej ochrony, https://tinyurl.com/mw8ks6jx [dostęp 16.06.2020].
 11. Zarządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw otwartego dostępu do treści naukowych, Dz.U. z 2015 r., poz. 18, https://tinyurl.com/ywmkw27a [dostęp: 4.06.2020].
 12. Zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 9 marca 2006 r. znak R3.0201-26/2006 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Główną Politechniki Krakowskiej rozpraw doktorskich obronionych na Politechnice Krakowskiej, http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=202 [dostęp: 4.06.2020].
 13. Zarządzenie nr 5 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 11 lutego 2008 r. znak R.0201-17/2008 w sprawie gromadzenia, opracowania i udostępniania przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Krakowskiej, http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=475 [dostęp: 4.06.2020].
 14. Zarządzenie nr 18 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 23 maja 2012 r. znak R.0201-26/12 w sprawie zasad gromadzenia, opracowania i udostępniania rozpraw doktorskich bronionych na Politechnice Krakowskiej, http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1287 [dostęp: 4.06.2020].
 15. Zarządzenie nr 16 Rektora PK im. Tadeusza Kościuszki z dnia 24 kwietnia 2014 r. znak R.0201-21/14 w sprawie ewidencji publikacji pracowników PK, http://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=1683 [dostęp: 8.06.2020].