Opublikowane: gru 30, 2020

Stare druki pochodzące z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

9-45 Marianna Czapnik
407

Znowu razem, czyli o trzech woluminach z księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego we flamandzkich oprawach plakietowych. Znalezisko ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

47-69 Helena Backman, Jakub Łukaszewski
274

Listy, uczeni, książki. Machinae coelestis pars posterior Jana Heweliusza z biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa

71-99 Agnieszka Borysowska
228

Książki z Braniewa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w XVII wieku

101-116 Peter Sjökvist
265

„Te obrazki mogą zagrozić pokojowi publicznemu”. Karty pocztowe ze zbioru Bernarda Chrzanowskiego przed niemieckim parlamentem

117-171 Agnieszka Baszko
250

Kilka uwag o symbolice masońskiej

173-189 Iuliana Grażyńska
318

Zuzanna Ginczanka w archiwach i bibliotekach

191-216 Izolda Kiec
213

Bibliotekarski wielobój

217-256 Jacek Wojciechowski
187

Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej

257-276 Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska
220

Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania

277-301 Maja Wojciechowska
230

Możliwości zastosowania arteterapii wśród seniorów. Kubizm w biblioterapii

303-321 Iwona Grodź
331

Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019 (Communicare – historia i kultura), s. 344, facsim., il, mapy. ISBN 978-83-235-3917-9

Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej: Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Prejsa, obronionej w 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

325-339 Jakub Łukaszewski
189

Paweł Bernacki, Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 380. ISBN 978-83-7977-482-1

341-347 Diana Szary-Matuszkowiak
188

Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego), red. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2019, s. 128. ISBN 978-83-65741-40-0

349-353 Jacek Wojciechowski
195

„Studia o Książce i Informacji”, R. 37, 2018, red. Elżbieta Jamróz-Stolarska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 219, ISSN 0239-6661 (AUWr), 2300-7729 (SoKiI)

355-362 Jacek Wojciechowski
189

„Roczniki Biblioteczne”, R. LXIII, 2019, red. naczelny: Maciej Matwijów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 309. ISSN 0080-3626

363-370 Jacek Wojciechowski
185

Data driven decisions: jak odnaleźć się w natłoku danych, red. Michał Lutostański, Mateusz Galica, Michał Protasiuk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, s. 251. ISBN 978-83-01-20134-0

371-379 Aleksandra Mikołajska
203

Dobrochna Priebe (1942–2020)

383-385 Artur Jazdon
186

Marlena Solak (1957–2020)

387-389 Aleksandra Mikołajska, Jolanta Noskowiak
183

Autorzy

172