Nr 24 (33) (2020)

Artykuły

Marianna Czapnik
9-45
Stare druki pochodzące z klasztorów skasowanych w Wielkopolsce w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.1
PDF
Helena Backman, Jakub Łukaszewski
47-69
Znowu razem, czyli o trzech woluminach z księgozbioru Andrzeja Frycza Modrzewskiego we flamandzkich oprawach plakietowych. Znalezisko ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali i Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.2
PDF
Agnieszka Borysowska
71-99
Listy, uczeni, książki. Machinae coelestis pars posterior Jana Heweliusza z biblioteki Andreasa Müllera Greiffenhagiusa
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.3
PDF
Peter Sjökvist
101-116
Książki z Braniewa w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali w XVII wieku
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.4
PDF (English)
Agnieszka Baszko
117-171
„Te obrazki mogą zagrozić pokojowi publicznemu”. Karty pocztowe ze zbioru Bernarda Chrzanowskiego przed niemieckim parlamentem
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.5
PDF
Iuliana Grażyńska
173-189
Kilka uwag o symbolice masońskiej
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.6
PDF
Izolda Kiec
191-216
Zuzanna Ginczanka w archiwach i bibliotekach
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.7
PDF
Jacek Wojciechowski
217-256
Bibliotekarski wielobój
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.8
PDF
Marek M. Górski, Dorota Buzdygan, Dorota Lipińska
257-276
Instytucjonalna Polityka Otwartego Dostępu. Działania związane z wprowadzeniem otwartego mandatu wobec publikacji naukowych na Politechnice Krakowskiej
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.9
PDF
Maja Wojciechowska
277-301
Rola zaufania w budowaniu kapitału społecznego w środowisku zawodowym bibliotekarzy. Wyniki badania
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.10
PDF
Iwona Grodź
303-321
Możliwości zastosowania arteterapii wśród seniorów. Kubizm w biblioterapii
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.11
PDF

Recenzje

Jakub Łukaszewski
325-339
Niewykorzystana szansa. Kilka uwag do pracy Ady Arendt Archeologia zatroskania. Staropolskie kalendarze w działaniu, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2019 (Communicare – historia i kultura), s. 344, facsim., il, mapy. ISBN 978-83-235-3917-9: Książka powstała na podstawie rozprawy doktorskiej: Staropolskie kalendarze w działaniu. Siedemnastowieczne kalendarze osobiste Bazylego Łuszczewskiego i Ludwika Mikołaja Grabiańskiego, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Prejsa, obronionej w 2018 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.12
PDF
Diana Szary-Matuszkowiak
341-347
Paweł Bernacki, Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 380. ISBN 978-83-7977-482-1
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.13
PDF
Jacek Wojciechowski
349-353
Miejsce spotkań. Biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego), red. Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek, Warszawa: Wydawnictwo SBP 2019, s. 128. ISBN 978-83-65741-40-0
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.14
PDF
Jacek Wojciechowski
355-362
„Studia o Książce i Informacji”, R. 37, 2018, red. Elżbieta Jamróz-Stolarska, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 219, ISSN 0239-6661 (AUWr), 2300-7729 (SoKiI)
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.15
PDF
Jacek Wojciechowski
363-370
„Roczniki Biblioteczne”, R. LXIII, 2019, red. naczelny: Maciej Matwijów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 309. ISSN 0080-3626
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.16
PDF
Aleksandra Mikołajska
371-379
Data driven decisions: jak odnaleźć się w natłoku danych, red. Michał Lutostański, Mateusz Galica, Michał Protasiuk, Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2018, s. 251. ISBN 978-83-01-20134-0
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.17
PDF

Autorzy

Redakcja "Biblioteki"
391
Autorzy
https://doi.org/10.14746/b.2020.24.20
PDF