Treść głównego artykułu

Abstrakt

Symbolika masońska różni się od tradycyjnej symboliki, ponieważ jest zarezerwowana przede wszystkim dla wtajemniczonych. Wśród prac na ten temat wyróżnia się m.in. Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia Irène Mainguy, publikacja przedstawiana w niniejszym artykule. Książka pozwala zapoznać się z poszczególnymi pojęciami, usystematyzować wiedzę teoretyczną i empiryczną na temat symboliki i jej ewolucji oraz znaleźć informację o wszystkich stopniach lożowych w historii Ars Regia. Symbolika masońska ewoluuje i przenika dziedziny oraz obszary związane m.in. z życiem codziennym. Niektóre symbole kojarzy każdy z nas, znaczenie innych nadal pozostaje tajemnicą.

Słowa kluczowe

zbiory masońskie Biblioteki Uniwersyteckiej Irène Mainguy Ars Regia masoneria wolnomularstwo symbol symbolika masońska loża ryt rytuał

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Iuliana Grażyńska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Iuliana Grażyńska, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Grażyńska, I. (2020). Kilka uwag o symbolice masońskiej . Biblioteka, (24 (33), 173-189. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.6

Referencje

 1. Biblia Tysiąclecia, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2003.
 2. Cegielski Tadeusz, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii, Warszawa: Wydawnictwo Klio.
 3. Cegielski Tadeusz, Masoneria pro publico Bono, Warszawa, Muzeum Narodowe w Warszawie 2014.
 4. Duncan Malcom C., Duncan’s Masonic Ritual and Monitor, 1866, https://www.sacred-texts.com/mas/dun/dun02.htm/ [dostęp: 14.04.2020].
 5. Ferré Jean, Dictionnaire des symbols maçonniques, Monaco: Éditions du Rocher 2013.
 6. Ghyka Matila C., Złota liczba. Rytuały i rytmy pitagorejskie w rozwoju cywilizacji zachodniej, przeł. I. Kania, Kraków: Universitas 2014.
 7. Karpowicz Andrzej, Książka wolnomularska XVIII i XIX wieku: katalog wystawy, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1996.
 8. Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890–1939 http://www.tradycjaezoteryczna.ug.edu.pl/node/458 [dostęp: 9.10.2020].
 9. Leksykon symboli, Warszawa: Rok Corporation SA 1991.
 10. Mainguy Irène, Symbolika masońska trzeciego tysiąclecia, Warszawa: Trialog 2020.
 11. Moszczyński Włodzimierz, Co to jest masoneria?, Warszawa: Wydawnictwo Wers 1997.
 12. Negrier Patrick, La tradition initiatique: Idées et figures autor de la franc-maçonnerie, Éditions Ivoire-Clair 2001.
 13. Oesterreicher-Mollwo Marianne, Leksykon symboli, Warszawa: Wydawnictwo ROK Corporation 1992.
 14. Prinke Rafał, Loże transmutacji: dziwny romans wolnomularstwa i alchemii, „Hermaion” 2015, nr 4.
 15. Serini Karol, Masoneria, Warszawa: [Klio] 1992. Nadb.: Ars Regia 1992.
 16. Serini Karol, Symbol w wolnomularstwie, Warszawa: Dom Książki Polskiej 1933.
 17. Wolnomularstwo, https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolnomularstwo [dostęp: 5.05.2020].