Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem podjętych w tekście rozważań jest ukazanie, jak szerokie spektrum oddziaływań ma arteterapia oraz kubizm – rozumiany zarówno jako metoda twórcza, jak i estetyka. W artykule przedstawiono zagadnienia definicyjne z zakresu arteterapii. Wyszczególnione zostały również techniki występujące w obszarze arteterapii. Wskazano funkcje, jakie pełni ona w aspekcie oddziaływań terapeutycznych oraz w obszarze edukacji podejmowanej przez całe życie. Przedmiotem rozważań są także zagadnienia z zakresu arteterapii w aspekcie (samo)edukacyjnym, obszary jej zastosowania wśród seniorów oraz przegląd wybranych pozycji literaturowych, przydatnych w działalności arteterapeutycznej. Proponowana hipoteza to wskazanie, że perspektywa kubistyczna, ujawniająca się w przywołanych utworach literackich, może okazać się rodzajem przygotowania do przemijania i radzenia sobie z samotnością.

Słowa kluczowe

kubizm w sztuce literatura i terapia arteterapia psychologia starzenia się

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Iwona Grodź, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Iwona Grodź, dr, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

Jak cytować
Grodź, I. (2020). Możliwości zastosowania arteterapii wśród seniorów. Kubizm w biblioterapii. Biblioteka, (24 (33), 303-321. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.11

Referencje

 1. Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii: praca zbiorowa, red. A. Chmielnicka-Plaskota, Warszawa: Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2010.
 2. Antologia polskiego futuryzmu i Nowej Sztuki, oprac. Z. Jarosiński, H. Zaworska, Wrocław: Wydawnictwo Biblioteki Narodowej 1978.
 3. Antologia współczesnej poezji francuskiej, oprac. A. Ważyk, Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza 1947.
 4. Apollinaire G., Wybór pism, oprac. i przeł. A. Ważyk, Warszawa: PIW 1980.
 5. Apollinaire G., Poezje wybrane, oprac. i przeł. A. Ważyk, Warszawa: PIW 1968.
 6. Art in education and therapy = Sztuka w wychowaniu i terapii, red. M. Furmanowska, Wrocław: Ofi cyna Wydawnicza „Atut” 2014.
 7. Arteterapia: od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Kraków: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej 2011.
 8. Arteterapia w medycynie i edukacji, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 2008.
 9. Arteterapia w wymiarze kreacji... Poszukiwania, drogowskazy, refleksje, red. A. Stefańska, Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2012.
 10. Borecka I., Ippoldt L., Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli wprowadzenie do biblioterapii, Wrocław: Silesia 1998.
 11. Chmielnicka-Plaskota A., Metoda projektu w edukacji i arteterapii, Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2010.
 12. Czernianin W., Rola bibliotek w działalności biblioterapeutycznej, w: W. Czernianin, H. Czernianin, K. Chatzipentidis, Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki, Wrocław: Semper 2017, s. 130–132.
 13. Doskonalenie zajęć psychoedukacyjnych. Propozycja warsztatu z wykorzystaniem narracji, w: Edukacja: równość czy jakość, red. J. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Bydgoszcz: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010, s. 187–219.
 14. Éluard P., Poezje wybrane, oprac. i przeł. A. Ważyk, Warszawa: PIW 1968.
 15. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga: teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 16. Hopfi nger M., Adaptacje filmowe utworów literackich. Problemy teorii i interpretacji, Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum 1974.
 17. Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki: wymiary teoretyczny i praktyczny, red. R. Włodarczyk, W. Żłobicki, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 18. Józefowski E., Stefańska A., Szabelska-Holeksa M., O arteterapii, edukacji i sztuce –
 19. teksty rozproszone i niepublikowane, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2012.
 20. Karolak W., Arteterapie: język wizualny w terapiach twórczości i sztuce, Warszawa: Wydawnictwo „Difi n” 2014.
 21. Karolak W., Arteterapia: sacrum i profanum, Warszawa: Wydawnictwo „Difi n” 2018.
 22. Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 2011.
 23. Książek A., Czas na twórczość: warsztaty arteterapeutyczne jako metoda pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL 2011, https://issuu.com/laboratorium_integracji/docs/mlis_publikacja_arteterapia [dostęp: 6.01.2019].
 24. Marchlewska J., Emocje – relacje – empatia w wieku dojrzałym. Warsztat: Jak zadbać o siebie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2019.
 25. Metody i formy terapii sztuką, red. L. Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2005.
 26. Molicka M., Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii, Poznań: Media Rodzina 2002.
 27. O potrzebie biblioterapii, red. K. Hrycyk, Wrocław: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne 2012.
 28. Pikała Anna, Sasin Magdalena, Arteterapia: scenariusze zajęć, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016.
 29. Porębski M., Kubizm: wprowadzenie do sztuki XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe 1986.
 30. Rudowski T., Arteterapia: inspiracje i wartości, Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury „Eneteia” 2014.
 31. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa: PWN 2014.
 32. Stańko-Kaczmarek M., Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej, Warszawa: Wydawnictwo „Difi n” 2013.
 33. Surrealizm: teoria i praktyka literacka. Antologia, oprac. i przeł. A. Ważyk, Warszawa: Czytelnik 1976.
 34. Sztuka w edukacji i terapii, red. M. Knapik, W.A. Sacher, Kraków: Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 2004.
 35. Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Zielona Góra: Ofi cyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2006.
 36. Sztuka w terapii, terapia w sztuce: teoretyczne i praktyczne aspekty autoterapii przez sztukę, red. R. Bartel, Poznań: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu 2017.
 37. Szulc W., Arteterapia: narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Warszawa: Wydawnictwo „Difi n” 2011.
 38. Szuman S., Afirmacja życia, Lwów: Lwowska Biblioteczka Pedagogiczna 1938.
 39. Terapia sztuką w edukacji, red. L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2004.
 40. Terapia w służbie sztuki – sztuka w służbie terapii, red. A. Kuczyńska, M. Czub, Wrocław: Ofi cyna Wydawnicza „Atut” 2011.
 41. Twórczość jako forma dialogu ze światem, red. E. Nieduziak, Katowice: Wydawnictwo UŚ 2010.
 42. Voisine-Jechova H., Przestrzeń kubistyczna w literaturze?, http://www.bsl.uwb.edu.pl/download/bsl2/08-Voisine-Jechova.pdf [dostęp: 6.04.2020].
 43. W kręgu zagadnień edukacji artystycznej i terapii, red. L. Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra: Ofi cyna Wydawnictwa Zielonogórskiego 2006.
 44. Ważyk A., Dziwna historia awangardy, Warszawa: Czytelnik 1976.
 45. Ważyk A., Wybór przekładów, Warszawa: Czytelnik 1979.
 46. Zaworska H., O nową sztukę. Polskie programy artystyczne lat 1917–1922, Warszawa: PIW 1963.