Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Aleksandra Mikołajska, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Aleksandra Mikołajska, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jolanta Noskowiak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jolanta Noskowiak, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Mikołajska, A., & Noskowiak, J. (2020). Marlena Solak (1957–2020). Biblioteka, (24 (33), 387-389. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.19