Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Diana Szary-Matuszkowiak, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Diana Szary-Matuszkowiak, mgr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka

Jak cytować
Szary-Matuszkowiak, D. (2020). Paweł Bernacki, Polska książka artystyczna po 1989 roku w perspektywie bibliologicznej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2020, s. 380. ISBN 978-83-7977-482-1. Biblioteka, (24 (33), 341-347. https://doi.org/10.14746/b.2020.24.13